Освіта та визнання кваліфікаційних критеріїв

Доступ дітей до виховання та освіти

Діти з України, яким надано тимчасовий притулок у Словаччині, є шукачами притулку або шукачі притулку не приймаються до шкіл на підставі адміністративного судочинства, а лише « зараховуються » до школи та відповідного року директором відповідної школи. Це класифікація без рішення про вступ (тобто не на основі процедури прийому).

Директор зобов’язаний влаштувати таку дитину в клас і клас. Завдання на конкретний рік робить директор на основі перевірки мовних навичок дитини. Термін зарахування такої дитини – три місяці, але Міносвіти рекомендує діяти негайно . Для включення дитини важливо, чи розпочалася процедура надання тимчасового притулку чи притулку, а не чи вже прийнято рішення про екстрадицію.

Директор зобов’язаний розмістити дитину, але при цьому він повинен поважати найбільші номери в класі і в той же час «працездатність», зазначену в правилах експлуатації. Директор може відмовити у влаштуванні дитини з України до початкової чи середньої школи лише у разі недостатньої наповнюваності, якщо відповідне обласне управління охорони здоров’я не погоджується на її збільшення.

Якщо школа не має достатньої потужності або потребує створення нового класу, необхідно звернутися до обласної адміністрації школи. Те саме можуть зробити батьки дитини або інша особа. Контактні дані окремих регіональних відділень доступні тут.

За даними Міністерства освіти, ці діти не відвідують обов’язкову школу.

Школи отримують одноразовий грант у розмірі 200 євро на посібники та інші матеріали для навчання дітей з України. Проте школи не отримують нормативного фінансування для цих дітей чи будь-яких інших надбавок. Вони можуть вимагати їх у примирній процедурі.

Діти з України, які навчаються у школі і при цьому мають матеріальну потребу, мають право на безкоштовні обіди. Витрати на проживання цих дітей у школі також можуть бути відшкодовані.

Що повинні зробити батьки, які хочуть записати дитину до школи

Затримані з України, які хочуть влаштувати дитину до школи, повинні діяти наступним чином:

 1. Подайте заявку на тимчасовий притулок, притулок або додатковий захист. Також можна використовувати електронну форму, що прискорює процес подачі заявки.
 2. Знайдіть школу поблизу вашої адреси проживання (або засновника чи регіонального управління освіти)
 3. Подайте до школи документ, що підтверджує тимчасовий притулок, притулок або додатковий захист, або докази початку цієї процедури
 4. Подати заявку на зарахування до школи
 5. Отримати бланк довідки про здоров’я дитини від директора школи (форму можна знайти в рядку, наведеному в цьому документі на сторінці 2)
 6. Зверніться до педіатра в районі, де знаходиться школа. За домовленістю з керівництвом школи можливе проходження медичного огляду у іншого педіатра.

Особливості прийому до дитячих садків

Умови прийому дітей до дитсадків подібні до тих, які відбуваються при зарахуванні до початкової школи. Діти зараховуються до дитячих садків і не приймаються за рішенням в адміністративному порядку.

Якщо батько дитини звернувся з проханням про очно-заочне виховання та навчання, якщо для цього немає об’єктивних причин, дитина зараховується до денної форми навчання.

Порядок зарахування дитини такий же, як і для початкової школи (див. вище).

Обов’язкова інформація про щеплення також є обов’язковою при медичному огляді. Лікарям повідомляється, що вони повинні оцінити статус вакцинації цих дітей і що вони також повинні надати інформацію про обов’язкову вакцинацію для підтвердження медичної придатності дитини, наприклад, слова «… статус вакцинації не підтверджено»… і «щеплення не підтверджено, як він був не допускається до огляду вакцинаційної карти» є ознакою обов’язкової вакцинації.

Міністерство освіти не видає цим дітям свідоцтво про закінчення дошкільної освіти (докладніше тут).

Директор зобов’язаний віддати дитину в садок, але при цьому він повинен поважати найбільшу кількість у класі і в той же час наповнюваність, зазначену в правилах експлуатації. Директор може відмовити у влаштуванні дитини з України в садок лише у разі недостатньої наповнюваності, якщо відповідний РЮВЗ не згоден з її збільшенням.

Дитячий садок, до якого зацікавлений законний представник дитини-інваліда, та законний представник дитини звернеться до відповідної консультативно-профілактичної установи, продовжуватиме виконувати рекомендації цього закладу. Якщо відповідний консультативно-профілактичний заклад рекомендує зарахувати дитину до дитячого садка як дитину-інваліда, дитячий садок відносить її до категорії за умови її вільної дієздатності.

Що допоможе школі з початковою адаптацією дітей

Після того, як дитина йде до школи, дуже необхідно провести бесіду між директором школи чи вчителями чи членами групи підтримки з батьком дитини та самою дитиною. Метою такої бесіди є насамперед побудова довіри між школою та дитиною. Співбесіди повинні бути зосереджені на ситуації дитини, її рівня знань, але особливо на її захопленнях, потребах, особливостях, про які школа повинна знати і які сприятиме процесу адаптації. Важливо надати інтерпретацію.

Також дуже важливо підготувати клас до приходу нового однокласника, щоб уникнути потенційної напруженості чи конфліктів. Словацькі діти також мають питання, страхи, відчувають невпевненість, і дуже важливо підготувати їх до появи нової дитини.

При цьому можна домовитися з дітьми про підтримку та допомогу новим однокласникам з України, створення системи «супроводжуючих однолітків», так званих приятелів. Важливо, щоб тут була не одна дитина, адже це може бути дуже складно. Рекомендується чергувати цих дітей і не змушувати їх робити те, чого вони не хочуть.

Якщо в школі є команда підтримки, це відмінна допомога для адаптації дитини. Добре визначити хоча б одну «конфіденційну дорослу людину», до якої українські діти можуть прийти, коли їм це потрібно. Це добре робити, навіть якщо в школі немає шкільної служби підтримки.

Важливо також підтримувати зв’язок з батьками щодо процесу адаптації дитини, потреб і проблем, з якими стикаються діти. Мета – зберегти взаємну довіру та керувати процесом адаптації.

Детальніше про те, як діяти в адаптації дитини, можна дізнатися тут або тут.

Освіта

Тема навчання дітей іноземців у Словаччині тривалий час недооцінювалася, незважаючи на те, що ще до початку війни в Україні декілька тисяч дітей з різних країн відвідували початкові та середні школи. Діти іноземців мають ряд специфічних освітніх потреб, що також пов’язано з потребами шкіл, які їх навчають. Прикладами таких потреб є:

 • мовна освіта (викладання словацької як так званої другої мови),
 • реагування на культурні та соціальні особливості цих дітей (міжкультурна освіта та спілкування)
 • психологічний супровід дітей, у тому числі визначення специфічних освітніх потреб цих дітей
 • методичне забезпечення у вигляді матеріалів, посібників, підручників тощо
 • підтримка персоналу – створення команд підтримки школи, можливості працевлаштування асистентів вчителів для цих дітей тощо

Стаття 146 Закону про освіту передбачає, що діти іноземців (тобто діти з посвідкою на проживання або шукачі притулку) отримують виховання та навчання, харчування та проживання відповідно до цього Закону на тих самих умовах, що й громадяни Словацької Республіки. Закон також передбачає, що для усунення мовного бар’єру організовуються курси словацької мови. Професійно, методично та організаційно забезпечує освіту вчителів Міністерство освіти.

У минулому кілька досліджень показали, що підтримка навчання дітей-іноземців була недостатньою, і школи залишалися напризволяще для інтеграції дітей-іноземців.

Згідно з цими дослідженнями, курси державної мови, які фінансово забезпечує районне відділення в головному управлінні області, недостатньо використовувалися школами, і багато шкіл навіть не знали про таку можливість. У той же час не вистачало підтримки для вирішення специфічних потреб цих дітей, вчителі були недостатньо підготовлені до їх навчання та не отримували достатнього методичного забезпечення для інтеграції. Готовність і чуйність педагогів до роботи в міжкультурному середовищі також виявилася недостатньою.

Нинішня ситуація

Після початку війни в Україні та пов’язаного з цим збільшення кількості людей, які тікають з України, за два місяці кількість дітей у словацьких школах підскочила. Наприкінці квітня у Словаччині було приблизно 30 000 дітей віком 0-17 років, які отримали статус тимчасового притулку.

За цей період початкові та середні школи відвідували приблизно 7 тис. дітей. За поточними оцінками, лише близько 37% дітей певної вікової групи, які мають тимчасовий притулок у Словаччині, відвідують початкові школи. Певна частина дітей також здобуває освіту в рамках дистанційної освіти безпосередньо в системі освіти України, але більш детальних даних немає.   Подібно і з садочками – точних даних про кількість дітей у звичайних садочках у нас немає – відома лише інформація про недостатню місткість садочків, що посилює напругу між українськими та словацькими сім’ями.

Є ряд питань, пов’язаних з навчанням дітей з України, які потребують вирішення в короткостроковій, але особливо в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

За інформацією Міносвіти, дітей до шкіл не приймають, а лише зараховують, тому їх не приймають в адміністративному судочинстві як звичайних учнів початкової школи. При цьому, за даними того ж джерела міністерства, учні не дотримуються обов’язкового відвідування школи.Таким чином, школи не отримують належного фінансування на навчання цих дітей, які, наприклад, прив’язані до нормативного фінансування. Якщо школа зараховує дитину з України, вона практично має право лише на одноразову допомогу в розмірі 200 євро для покриття збільшених витрат на навчання цих дітей. Школа зобов’язана включити таку дитину, але лише до максимальної, передбаченої законодавством можливостей. У разі перевищення цієї потужності школам слід звернутися до обласної шкільної адміністрації. Школа повинна забезпечити мовну підготовку цих дітей, «довіривши працівникові школи проведення курсів словацької мови». Згодом школа просить регіональний офіс надати фінансування на цей курс .

Державний педагогічний інститут, Міносвіти, а також багато недержавних та інших організацій підготували низку матеріалів, які допоможуть школам інтегрувати дітей. Багато з цих матеріалів надзвичайно важливі та корисні та значною мірою замінюють недоліки заходів підтримки минулих років.

Тим не менш, лише школи для інтеграції дітей залишаються без значної системної підтримки та фінансового забезпечення з боку держави. Внесок у розмірі 200 євро не може покрити всіх шкільних витрат на навчання цих дітей (включаючи необхідність фінансування додаткових вчителів, команд підтримки, психологічної підтримки, а також, наприклад, збільшення енергії, якщо школа приймає більшу кількість цих дітей).

Що потрібно зробити в середньостроковій і довгостроковій перспективі

Перш за все, зараз дуже незрозуміла ситуація у сфері обов’язкового відвідування школи та прийому дітей на звичайну освіту. Обов’язкове відвідування школи є реалізацією права дитини на освіту. Оскільки нині школу відвідує менше половини дітей, необхідно забезпечити освіту всім дітям , які мають тимчасовий притулок чи інший вид проживання в Словаччині та не відвідують обов’язкову школу в іншому місці (наприклад, дистанційно в Україні). ). Найпізніше з 1 вересня 2022 року необхідно буде уточнити та забезпечити довгострокову освіту. Це також пов’язано із забезпеченням належного фінансування з боку держави.

По- друге, важливо забезпечити якісну мовну освіту , щоб компенсувати мовні відмінності та створити ефективну систему навчання словацької мови як другої, як для дітей з України, так і для всіх дітей іноземців, які відвідують словацькі школи.

Інший напрямок – якісне методологічне забезпечення інтеграції дітей різного походження – визначення специфічних освітніх потреб, забезпечення якісної міжкультурної освіти, надання якісних адаптаційних курсів для подолання початкових бар’єрів у навчанні дітей (класна та колективна підготовка, шкільне орієнтування, спілкування з діти і подібне). У цій сфері важливо створити та профінансувати шкільні групи підтримки (психологи, дефектологи, асистенти, соціальні педагоги та інші) , щоб процес адаптації не лягав лише на плечі самих вчителів.

Українська школа онлайн

Онлайн-освіта

Міністерство освіти України https://mon.gov.ua/ua

Весь український розклад: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad

Інші форми онлайн-освіти
https://vop.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/Information-educational-sources-for-Ukrainian-children-en.pdf

Презентація Power Point: натисніть тут

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.