2% – veľká pomoc od ľudí pre ľudí

Vás nič nestoja ale ostatným ľudom veľmi pomôžu. Neveríte ?
Pozrite si, čomu sa venujeme…

» poradenstvo pre zamestnávateľov
» sociálne projekty
» publikácie

zo zvlášť platených služieb sú to aj

» kurzy
» psychoterapia

Prosíme Vás preto o jednoduchú pomoc a podporu – z 2% Vašich daní nám umožníte vytvoriť priestor pre rozvoj projektov, ktoré pomáhajú zlepšiť život okolo nás.

Venujeme sa Vám osobne – rovnako jednotlivcom a tiež rodinám sociálne slabším či dysfunkčným, ktoré potrebujú podporu v dôsledku rôznych životných situácií, v ktorých sa môže ocitnúť naozaj ktokoľvek a kedykoľvek, niekedy stačí náhoda. A ak by sa tak stalo, máte sa na koho obrátiť.
Našou misiou je totiž „pomôcť rozvinúť dobro v človeku“ – poskytujeme takú formu podpory, akú v danom momente potrebujete.

Podporte nás Vašimi 2% z daní a umožníte nám tak vytvoriť priestor pre rozvoj projektov, ktorými prispievame ku kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením, osamelých či ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Bližšie informácie o postupe nájdete aj na stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

Možnosť prispieť 2%-ami z daní majú zamestnanci do 15.februára, zamestnávatelia a živnostníci do 31.3. každého kalendárneho roku.

Vopred VÁM ďakujeme. Za celý tím TENENET o.z.

Elena Kopcová a Nora Horváthová


Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): TENENET o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42255015
Sídlo: Lichnerova 41, 903 01 Senec


Na stiahnutie:


Údaje o združení:

Názov: TENENET o.z.
IČO: 42 255 015
Bankové spojenie: SK58 7500 0000 0040 1801 8944
Adresa: Lichnerova 41, Senec,
Telefón: +421 907 154 601