21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

Deti21. marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) vyhlásený prvý Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v spoločenstvách jednotlivých krajín poslúžiť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

21. marec nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm.

Od roku 2006 si ho každoročne pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska. Prioritným cieľom svetového dňa je poukázať na to, že ľudia s Downovým syndrómom musia mať možnosť plne využívať rovnaké práva, príležitosti a voľby ako ostatní ľudia. Na Slovensku zastrešuje ľudí s Downovým syndrómom viacero organizácii, najmä Spoločnosť Downovho syndrómu a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Na stiahnutie: Tlačová správa (.doc)

Viac informácií:

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
Albumy: http://www.downovsyndrom.sk/sds/?q=image/tid/27
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Downov-syndr%C3%B3m/306213632376?fref=ts

ZPMP v SR
Albumy: https://plus.google.com/photos/104544246068341165433/albums
Facebook: https://www.facebook.com/zpmpvsr?ref=hl

SOCIA
Albumy: http://www.socia.sk/?page=media&sub=gallery
Facebook: https://www.facebook.com/pages/SOCIA-nad%C3%A1cia-na-podporu-soci%C3%A1lnych-zmien/147808575666

Peto_12rMajka_14r

 

down_syndrome5down_syndrome1DS_slatinkaPrianie_KISKA_2015