Znížte si AJ VY daňovú licenciu !

Ak zamestnávate zdravotne postihnutých a vyjde Vám strata, môžete si znížiť daňovú licenciu až o polovicu !

Daňové licencie platia všetky spoločnosti podľa toho, aký majú ročný obrat (viď nižšie). Preto ak budete mať stratu, povinnosť zaplatiť daňovú licenciu máte vždy. Výšku daňovej licencie si však môžete znížiť, ak zamestnávate zdravotne postihnutých zamestnancov.

Podľa zákona musí byť priemerný počet zdravotne postihnutých zamestnancov minimálne 20 percent z celkového priemerného počtu zamestnancov za celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie. To znamená, že ak spoločnosť splní túto podmienku, výška jej daňovej licencie bude:

  • 240 eur, ak ide o spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom nižším ako 500 000 eur,
  • 480 eur, ak ide o spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom nižším ako 500 000 eur,
  • 1 440 eur, ak spoločnosť za zdaňovacie obdobie dosiahne ročný obrat viac ako 500 000 eur.

Viete ako zamestnať zdravotne postihnutého ? Aké máte povinnosti a aké príspevky môžete získať ?

» Kontaktuje nás ! «

Zdroj: 21.11.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer