Ambulancia

 

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE je neštátne zdravotnícke zariadenie.
Ponúka psychologickú a psychoterapeutickú pomoc a pracuje s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc podporu.
Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky: