Naše služby

 

PSYCHOTERAPIA

Cieľom psychoterapie je odstránenie a zmiernenie nepríjemných symptómov, je odbornou liečbou alebo priestorom pre pomoc, ak Vás trápia určité osobné, rodinné alebo vzťahové problémy, s ktorými si už neviete sami poradiť. Pomocou terapie môžete lepšie porozumieť sebe, nazrieť iným pohľadom na problémy, ale aj nachádzať osobnostné rezervy, či životné smerovanie.

Psychoterapia sa využíva

✓ psychosomatické ťažkosti, či poruchy
✓ neurotické alebo stresové ťažkosti, či poruchy
✓ osobnostné ťažkosti, či poruchy
✓ poruchy správania a emócií
✓ zorientovanie sa v ťažkých životných situáciách, či v novom životnom smerovaní

Ponúkame psychoterapiu

✓ individuálnu
✓ párovú
✓ rodinnú
✓ skupinovú

PSYCHODIAGNOSTIKA

✓ psychodiagnostické vyšetrenie na zdravotné účely
✓ psychodiagnostika pre potreby poisťovní, či na pracovné účely
✓ psychodiagnostika zameraná na sebapoznávanie
✓ psychodiagnostika zameraná na štruktúru osobnosti, či úroveň intelektu
✓ diferenciálna diagnostika

NÁCVIK RELAXAČNÝCH METÓD

Relaxačné techniky sú efektívne v liečbe mnohých klinických príznakov. Patrí medzi ne:

Autogénny tréning – je najvyužívanejšia relaxačná technika v psychológii, vytvorená Johannesom Heinrichom Schultzom, ktorá využíva sugesciu k navodeniu určitých telesných stavov, ktoré vedú k uvoľneniu organizmu.

Progresívna svalová relaxácia – je založená na systematickom napínaní a uvoľňovaní kostrového svalstva, pomocou ktorého je možné odstrániť svalové napätie. Spolu s tým vznikajú príjemné telesné pocity, ktoré následne prispievajú i k psychickému uvoľneniu. Zakladateľ svalovej relaxácie – psychiater a fyziológ Jacobson vychádzal z predpokladu, že je nemožné pociťovať nervozitu alebo napätie, ak sú naše svaly úplne uvoľnené.

Hypnóza – využíva sa ako pomoc pri zvládaní stresu, neurotických ťažkostiach, fóbiách, pomáha tiež pri symptómoch ako sú poruchy spánku, či bolesti.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Záujemcov objednávame telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že pre zaneprázdnenosť telefón nezdvihneme, zavoláme späť hneď, ako budeme môcť. Ďakujeme.

Ordinačné hodiny:
Pondelok: na objednanie
Utorok: na objednanie
Streda: 8:00 – 14:00
Štvrtok: na objednanie
Piatok: na objednanie

Tel.číslo: +421 911 945 086
e-mail: ambulancia@tenenet.sk

Adresa poradne:
TENENET oz.
Lichnerova 39
903 01 Senec (v pasáži Helios)