O ambulancii

 

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE je neštátne zdravotnícke zariadenie.
Ponúka psychologickú a psychoterapeutickú pomoc a pracuje s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc podporu.

Našim cieľom je spoločne s Vami hľadať cesty k psychickej pohode, vyrovnanosti, zvládaniu prekážok, objavovanie optimálneho fungovania psychických, sociálnych a somatických funkcií a činností. Taktiež pomáhame pri skvalitňovaní medziľudských vzťahov, pri prekonávaní problémov či pri zvládaní ťažkých životných situácií, čo môže byť napríklad strata a smútok, úmrtia blízkych, rôzne traumatické zážitky či prežité násilie.

Duševné zdravie a pohoda je predpokladom aj fyzického zdravia, keďže dnes sa už vie, že množstvo chorôb je úzko spojených s psychickými ťažkosťami a niektoré dokonca aj priamo nimi vyvolané. Preto obnovovanie duševného zdravia, uvedomenie si problému a podporovanie vlastných síl pri jeho zvládaní pokladáme za prioritu. Ponúkame tiež pomoc pri emočnej nevyrovnanosti, náladách a úzkostiach, hľadaní zmyslu života a životných hodnôt. Zaoberáme sa sebarozvojom a podporou kvality života u ľudí.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Záujemcov objednávame telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že pre zaneprázdnenosť telefón nezdvihneme, zavoláme späť hneď, ako budeme môcť. Ďakujeme.

Ordinačné hodiny:
Pondelok: na objednanie
Utorok: na objednanie
Streda: 8:00 – 14:00
Štvrtok: na objednanie
Piatok: na objednanie

Tel.číslo: +421 911 945 086
e-mail: ambulancia@tenenet.sk

Adresa poradne:
TENENET oz.
Lichnerova 39
903 01 Senec (v pasáži Helios)