Terapeuti

 

Mgr. Jana Vranková

Klinická psychologička a psychoterapeutka s absolvovaným dlhodobým výcvikom v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii. Má ukončené špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia a dlhoročné skúsenosti s terapiou závislostí, individuálnou aj skupinovou psychoterapeutickou prácou najmä s dospievajúcimi a dospelými klientmi. Absolvovala tiež kurz hypnózy, skúsenosti s autogénnym tréningom.

PhDr. Jana Galátová

Ako psychologička a psychoterapeutka má dlhodobé skúsenosti v práci nielen s deťmi a mladými ľuďmi, ale aj dospelými počas svojho 15-ročného zamestnania v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku a následne v ambulancii klinického psychológa. Absolvovala dlhodobý výcvik psychoanalytickej skupinovej psychoterapie. Je supervízorkou, cvičnou terapeutkou aj psychoterapeutkou v rámci individuálnej, párovej aj skupinovej psychodynamickej psychoterapii a v psychoterapii traumatických zážitkov.

Mgr. Mária Bilská

Psychologička, zaradená do dlhodobého psychoterapeutického výcviku pod SIPP (psychodynamická psychoterapia). Venuje sa prevažne práci s deťmi a mladistvými, orientuje sa na terapiu hrou a individuálnu psychoterapiu. Absolvovala tiež kurz autogénneho tréningu – nácvik relaxačnej metódy.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Záujemcov objednávame telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že pre zaneprázdnenosť telefón nezdvihneme, zavoláme späť hneď, ako budeme môcť. Ďakujeme.

Ordinačné hodiny:
Pondelok: na objednanie
Utorok: na objednanie
Streda: 8:00 – 14:00
Štvrtok: na objednanie
Piatok: na objednanie

Tel.číslo: +421 911 945 086
e-mail: ambulancia@tenenet.sk

Adresa poradne:
TENENET oz.
Lichnerova 39
903 01 Senec (v pasáži Helios)