Sociálne vzdelávanie

Úspešne sme ukončili kurzy bezplatného sociálneho vzdelávania pre neziskové organizácie v rámci projektu „Zdravotne postihnutí ľudia vedia, chcú a môžu pracovať!“, ktorý finančne podporila ex-premiérka prof. Iveta Radičová.

Fotogaléria zo vzdelávania:

[nggallery id=1]

Audiovýstupy spätných vazieb:

(súbory *.m4a – potrebný Windows Media Player v aktuálnej verzii)

spätná väzba č. 1

spätná väzba č. 2

spätná väzba č. 3

spätná väzba č. 4

spätná väzba č. 5

spätná väzba č. 6

spätná väzba č. 7

spätná väzba č. 8

spätná väzba č. 9

spätná väzba č. 10

spätná väzba č. 11

spätná väzba č. 12

 

Úspešne ukončené kurzy v roku 2012:

1. Zakladanie chránených dielní/ chránených pracovísk
Trvanie: 50 vyučovacích hodín
Témy: zakladanie chránených dielní, možnosti ďalšieho financovania chránených dielní, regionálne a komunitné sieťovanie v záujme pomoci chránenej dielni, praktické rady pre činnosť chránených dielní a postavenie plánu tvorby chránenej dielne, marketing a  manažment chránených dielní
Termín: 21.-25.mája 2012, v časoch 8,30 – 16,30
Miesto konania: v priestoroch chránených dielní WELLNEA a MARKETiN CEE, Lichnerova 41, Senec (mapa cesty na  www.wellnea.sk)
Lektori: PhDr. Elena Kopcová, PhD., Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., Nora Horváthová, Ing. Pavol Kopec, PhD.
Školiaci materiál: Praktický manuál postupu zakladania chránenej dielne na Slovensku

2. Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií – sponzoring, fundraising, projektový management
Trvanie: 50 vyučovacích hodín
Témy: sociálny projekt v systéme manažmentu organizácia ako prostriedok inovácie, projektový manažment, štruktúra sociálneho projektu, výstavba konkrétnych plánov sociálneho projektu, viaczdrojové financovanie sociálneho projektu
Termín: 18.-22.júna 2012, v časoch 8,30 – 16,30
Miesto konania: v priestoroch chránených dielní WELLNEA a MARKETiN CEE, Lichnerova 41, Senec (mapa cesty na www.wellnea.sk)
Lektori: PhDr. Elena Kopcová, PhD., Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., Nora Horváthová, Ing. Pavol Kopec, PhD.
Školiaci materiál: Praktický manuál postupu prípravy, písania a realizácie sociálneho projektu