Kurz Sebapoznávanie a poznávanie druhých

  • Štruktúra osobnosti – Z čoho je zložená naša osobnosť? Ako nájsť naše silné a slabé stránky a ako na nich pracovať tak, aby sme boli lepším človekom? Objednať…
  • Typológia osobnosti – Som introvert či extrovert? Ako vplýva psychická labilita na moje správanie? Som cholerik, flegmatik či sangvinik? Som umelecký typ? U nás sa dozviete, aký typ osobnosti ste a čo s tým, aby sa Vám lepšie žilo. Objednať…
  • Podpora sebadôvery – Čo je sebadôvera a ako sa tvorí, čo ju podporuje a ako máte postupovať, aby ste si vedeli dôverovať, Vám pomôžeme hľadať na našom skupinovom psychologickom poradenstve. Objednať…
  • Sebaprezentácia – Neviete sa v strese ani nadýchnuť, keď sa na Vás pozerá viac ľudí a očakáva od Vás nejaký prejav? Ako sa správne odprezentovať, aby ste vzbudili čo najlepší prvý dojem? A ako si pozitívny dojem udržať aj v ďalších sociálnych interakciách Vám poradíme u nás. Objednať…