Kurz Všeobecná psychológia

  • Vnímanie – Aké senzorické procesy poznáme a ako môžeme využívať zmyslové vnímanie vo svoj prospech pri osobnostnom raste sa dozviete na našich stretnutiach. Objednať…
  • Pamäť – Ako je naša pamäť organizovaná a aké sú rôzne druhy pamäti? Ako ich využívať čo najefektívnejšie, aby sme si rozšírili pamäť do takej miery, že bude naším pomocníkom? Objednať…
  • Pozornosť – Zameraná a rozdelená pozornosť, ich výhody a nevýhody. Automatické spracovanie a chybné úkony a ako to všetko využiť v náš prospech? Objednať…
  • Predstavy, myslenie a reč – Ako myslíme? Ako máme usporiadané myšlienkové pochopy v hlave? Ako súvisí s myslením reč? A tvorivosť a predstavy? Ako to využiť čo najlepšie pri riešení našich bežných ale aj neobvyklých problémov? Objednať…
  • Emocionalita – Človek je predovšetkým tvor emocionálny. Väčšina našich rozhodnutí je intuitívnych, nie racionálnych. Prečo a ako to všetko v nás funguje sa dozviete na našich stretnutiach. Objednať…
  • Motivácia – Aké sú naše pohnútky k určitým činom? Čo nás k čomu vedie a prečo? Čo je tá hnacia sila v nás? Ako využiť túto silnú riavu v náš prospech? Objednať…