Kurz Profesionálny rast

  • Vedenie ľudí – Ciele riadenia, štýly a prvky riadenia spolu s modelovaním a hraním rolí Vám pomôžu pochopiť zmysel a účinok rôzneho vedenia Vašich podriadených. Toto Vám ukážu a vysvetlia naši skúsení pracovní psychológovia. Objednať…
  • Budovanie tímu – Charakteristiku tímu, tímové role v nadväznosti na kultúru organizácie Vám vysvetlia naši skúsení pracovní psychológovia spolu s návodom, ako na to, aby Váš tím dosahoval lepšie výsledky a aj mal radosť zo spoločnej práce. Objednať…
  • Rozhodovanie a delegovanie v riadení – Aký význam má rozhodovanie a delegovanie právomocí, úloh a zodpovedností Vám ukáže náš tím skúsených pracovných psychológov. Objednať…
  • Motivácia v pracovnom procese – V čom sa odlišujú jednotlivé teórie, aké sú naše motivátory a satisfaktory a ako vplývajú na náš pracovný výkon Vám ukážu naši pracovní psychológovia. Objednať…
  • Manažment zmeny – Ako zavádzať zmenu a ako ju predostrieť našim nadriadeným aj podriadeným tak, aby ju nielen prijali ale aj reálne vykonávali Vám pomôžeme na našich stretnutiach. Objednať…
  • Projektové plánovanie – Prvky plánovania, realizácia projektov, výstupy a evaluácia projektu sú dôležitou súčasťou manažmentu. Ako správne a efektívne nastaviť projekt tak, aby priniesol očakávané výsledky Vám pomôžeme na tomto kurze. Objednať…
  • Efektívne vedenie porád – Naučíme Vás zásady správneho vedenia porád tak, aby ste pôsobili nielen ako formálny vedúci, ale aj ako neformálny vodca a získal autoritu aj podporu svojich podriadených. Objednať…
  • Časový manažment a manažment stresu – Vysvetlenie charakteristiky časového manažmentu spolu s definíciami manažmentu stresu Vám pomôže pochopiť aj význam relaxácie a psychohygieny pre Vás ďalší pracovný úspech. Objednať…