Kurz Dieťa vo veku 6 – 18 rokov

 • Vstup do školy – Z malého škôlkára Vám vyrástol školáčik? Ako sa na školu psychicky pripraviť spolu s dieťaťom a ako zvládnuť prvé chvíle samostatnosti dieťaťa v škole Vám poradí naša skúsená školská psychologička. Objednať…
 • Psychologické problémy dieťaťa v škole – Odmieta Vaše dieťa ísť ráno do školy? Vymýšľa si rôzne choroby? Plače? Má nočné mory z učiteľky? Čo všetko sa deje a ako si s tým poradiť Vám povie naša školská psychologička. Objednať…
 • Socializácia dieťaťa v škole – Veľký kolektív a deti rôzneho sociálneho zázemia. Deti dokážu byť kruté, ak je Vaše dieťa v niečom iné. Prvé hádky a spory v kolektíve, obľúbení a vodcovia, deti ovládané a poslušné. Čo sa v triede deje a ako si s tým poradiť? Objednať…
 • Učiteľ ako autorita – Má Vaše dieťa dobrú triednu učiteľku? Ako sa vysporiadať s viacerými učiteľmi na rôznych predmetoch a ako na to pripraviť dieťa, ako pracovať s rôznymi typmi vyučovania a učiteľského vedenia tak, aby sa z toho Vaše dieťa nezbláznilo Vám poradíme u nás. Objednať…
 • Problémy s učením – Nie ste si istí, či náhodou Vaše dieťa netrpí nejakou poruchou učenia? Má problémy sústrediť sa? Ako začať riešiť tieto problémy doma aj v spolupráci s učiteľmi Vám poradí naša skúsená školská psychologička. Objednať…
 • Voľný čas a krúžky – Široká ponuka krúžkou a voľnočasových aktivít môže popliesť hlavu nielen dieťaťu ale aj Vám. Ako vybrať správne, tak aby dieťa malo vyvážený čas v škole, doma aj na krúžkoch? Ako nastaviť rozvrh tak, aby nebolo dieťa aj Vy unavené pri zvážení aj víkendových súťaží a vystúpení tak, aby neutrpel jeho školský prospech a osobnostný rozvoj? Objednať…
 • Láska, intimita a sexualita – Rozširovanie sociálneho prostredia dieťaťa, v ktorom sa pohybuje v školskom veku, ovplyvňuje aj jeho emocionálny rozvoj. Učí sa milovať a byť milované aj inými ako svojimi najbližšími rodičmi. Ako prežiť s dieťaťom prvé lásky a pomôcť mu vyrovnať sa s rozchodmi tak, aby to posilnilo Váš vzťah Vám poradíme u nás. Objednať…
 • Prvá gynekologická prehliadka – Kedy je vhodná doba na prvú gynekologickú prehliadku? Čo čaká Vašu dcérku? Ako ju aj seba na ňu pripraviť? Ako sa starať o intímnu hygienu a mnoho iných Vašich otázok Vám zodpovie skúsená gynekologička. Objednať…
 • Príprava dieťaťa na pohlavný život – Zo života: Vystresovaný otec začína nepríjemný rozhovor o príprave syna na pohlavný život, keď ho ten po prvých slovách zastaví s vetou „Otec, neuč orla lietať!“. Kedy a ako prediskutovať s dieťaťom jeho prípravu na pohlavný život tak, aby to nebolo stresujúce ani pre Vás a ani pre Vaše dieťa? Objednať…
 • Morálka a spravodlivosť – Dieťa v tomto období začína na osobných skúsenostiach zisťovať, že svet nie je spravodlivý, že sa môže snažiť maximálne o niečo, čo aj tak kvôli vonkajším okolnostiam nezíska. Ako to prekonať tak, aby pri tom neotriaslo celým jeho rebríčkom hodnôt, čo ste mu vštepili? Objednať…
 • Úskalia dospievania – Akých kamarátov a partiu má Vaše dieťa? Zmenilo sa odvtedy, čo sa s nimi kamaráti? Kam až vie zájsť pri skúšaní nových vecí? Obávate sa oňho v tomto výkonovo orientovanom svete? Čo robiť a ako s týmto novým mladým človekom o tom hovoriť tak, aby neutrpel Váš vzťah sa Vám pokúsime priblížiť u nás. Objednať…
 • Hľadanie a budovanie identity – Ja a selfkoncept sa buduje ťažko. Hľadanie seba je dlhý proces, je to psychologický „pôrod“ novej bytosti. Akými štádiami prechádza a aké bolesti pri tom Vaše dieťa a aj Vy sám/sama prežívate Vám priblížime na našom skupinovom psychologickom poradenstve.Objednať…
 • Puberta a vzdor – Ste v koncom, máte pocit, že ste ako matka zlyhala? Vzdor, hnev a odpor sú najčastejším sprievodcom života Vášho puberťáka v tomto období. Aký význam má vzor v puberte a ako si pri tom neprizabiť dieťa Vám povieme u nás. Objednať…
 • Sloboda vs. Závislosť – V jednom momente je z Vášho dieťaťa „ťažký nezávislák“, ktorého obmedzujete svojou starostlivosťou a zrazu v ďalšom je opäť malé vystrašené dieťa, ktoré by sa najradšej ukrylo vo Vašom náručí? Kde sú hranice slobody a nezávislosti, ktoré ešte ochránia Vaše dieťa pred sebazničením? A ako mu poskytnúť pocit bezpečia a lásky v období puberty tak, aby to posilnilo Váš vzťah aj do budúcna? Objednať…