Lektorský tím

Náš lektorský tím tvoria z radov psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, lekárov a právnikov títo profesionáli:

 • prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.
 • doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
 • PhDr. Elena Kopcová, PhD.
 • PhDr. Jana Galátová
 • PhDr. Marianna Sninčáková
 • PhDr. Anna Surovcová, CSc.

Jan GaburaProf. PhDr. Ján Gabura, PhD. – zakladateľ sociálnej práce na Slovensku, v súčasnosti člen Katedry sociálnej práce UKF v Nitre. Popri celoživotnej akademickej kariére na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil aj ako psychoterapeut v Predmanželskej a manželskej poradni, absolvoval aj rogeriánsku psychoterapiu, eriksonovskú hypnózu, pričom aj v súčasnosti pôsobí ako psychoterapeut aj ako supervízor v psychodynamickej psychoterapii. Výskumne, teoreticky aj prakticky sa venuje rodine a jej dysfunkciám. Ďalším zameraním je riešenie konfliktov, mediácia a negociácia, manažérske funkcie atď.

Eva MydlikovaDoc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. – riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vyučovania predmetov ako sociálna práca v neziskových organizáciách, manažment v sociálnej práci, sociálne projektovanie, dobrovoľníctvo, sociálna práca s dysfunkčnou rodinou či sociálno-psychologický výcvik pôsobí ako supervízorka v sociálnej práci s rôznymi typmi sociálnych klientov. V minulosti pôsobila ako psychoterapeutka aj v Centre poradensko-psychologických služieb či ako zakladateľka a riaditeľka prvej chránenej dielne pre zdravotne postihnutých mladých ľudí na Slovensku.

Elena KopcovaPhDr. Elena Kopcová, PhD. – spoluzakladateľka a prezidentka správnej rady TENENET o.z. a WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa) v súčasnosti je aj externou vyučujúcou psychológie v nezamestnanosti a praxe v neziskových organizáciách na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave. Absolvovala výcvik v psychodynamickej psychoterapii, lektorovala v sociálno-psychologickom výcviku so zameraním na poznávanie seba a iných ľudí, efektívnu komunikáciu, asertivitu a riešenie konfliktov, tiež v odborných kurzoch na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom a nezamestnaným.

Jana GalatovaPhDr. Jana Galátová – má dlhodobé skúsenosti v práci nielen s deťmi a mladými ľuďmi ale aj dospelými ako psychologička a psychoterapeutka počas svojho 15 ročného zamestnania v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku. Absolvovala dlhodobý výcvik psychoanalytickej skupinovej psychoterapie. V súčasnosti pôsobí ako klinická psychologička v neštátnej zdravotníckej ambulancii klinickej psychológie a tiež ako školská psychologička na základnej škole. Je supervízorkou, cvičnou terapeutkou aj psychoterapeutkou v rámci individuálnej, párovej aj skupinovej psychodynamickej psychoterapii a v psychoterapii traumatických zážitkov.

Marianna SnincakovaPhDr. Marianna Sninčáková – sociálna poradkyňa, momentálne odborná garantka sociálno-pracovnej ochrany a sociálnej kurately v TENENET o.z., má viac ako 7 ročnú prax ako sociálna kurátorka v práci s deťmi a mladými ľuďmi, pracuje v sociálnej poradni pre sociálnych klientov v predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej fáze.

Anna Surovcova
PhDr. Anna Surovcová, CSc.
– systemická psychoterapeutka, dlhoročná poradenská psychologička v manželskom a párovom poradenstve, momentálne lektorka manažérskych zručností, sociálno-psychologického výcviku, tréningu sociálnych zručností a antistresových kurzov.

 
 

V prípade záujmu a otázok nás kontaktujte emailom na: ena@tenenet.sk.

Jednotlivé kurzy poradenstva si objednajte už teraz TU !

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.