Maloleté dieťa bez/so sprievodom

Základné pojmy

Maloleté dieťa bez sprievodudieťa do 18 rokov vek, ktoré prichádza do inej krajiny bez sprievodu svojich rodičov, aj keď s niekým blízkym, má medzinárodne zavedený štatút maloletý bez sprievodu.

Potrebné dbať na to aby: 

 • nebolo vystavené zneužívaniu, obchodovaniu a pod., teda aby bolo v bezpečí fyzickom, sociálnom a psychickom. 
 • nebolo oddelené od jemu blízkych osôb, ktoré hovoria jeho jazykom, poznajú ho, s ktorými má vytvorený vzťah a cíti sa s nimi bezpečne, aj keď to nie sú jeho zákonní zástupcovia a z právneho hľadiska by mohlo byť považované za dieťa bez sprievodu

Základné pojmy maloletí s doprovodom blízkej osoby

Je dôležité, aby takéto dieťa bolo chránené štátnymi orgánmi prijímajúceho štátu, aby jeho štatút bol právne ošetrený, aby štátne orgány vedeli, kde a s kým sa nachádza a či je v bezpečí s osobami, s ktorými chce byť dobrovoľne. V našom prípade to znamená, že právne riešenie situácie dieťaťa je potrebné kontaktovať najbližší ÚPSVaR.

Dieťa by malo zostať v starostlivosti dospelej osoby, s ktorou prichádza a tá sa o neho chce a môže postarať, alebo osoby, za ktorou prichádza vyslané svojimi rodičmi/zákonnými zástupcami.

Návrh na súd na ustanovenie za opatrovníka a následné doriešenie pobytu v SR 

Pre toto konanie na súde je vítané, ak rodičia dieťaťa vyjadria svoju vôľu, komu zverujú svoje dieťa, písomným Splnomocnením v jazyku ukrajinskom aj slovenskom:
https://docs.google.com/document/d/1TBsjjjDv3vb3szAR8eHW0kGaM_kfmHaT/edit

 

Základné pojmy maloletí bez sprievodu blízkej osoby

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý sa dozvie o takomto dieťati podá na súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia a zabezpečí jeho prijatie do Centra pre deti a rodinu.

 

Power point prezentácia: klikni tu  / презентація powerpoint: натисніть тут

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.