Akreditácia SPO

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže

Tento oznam je v rámci rozhodnutia o udelení akreditácie nášmu subjektu TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, IČO: 42255015 na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately:

Č.sp. 23963/2020-M_OHKSSAA zo dňa 18.12.2020, ktoré nahrádza predchádzajúcu akreditáciu Č.sp.16293/2019-M_OAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.9.2019, ktorým sa zlučujú predchádzajúce akreditácie, a to: 1) Č.sp.: 9968/2013-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2013, predĺžené rozhodnutím č.sp.4269/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §11 ods. 1 písm. a-f, §11 ods.2 písm. a-c, §11 ods.3 písm b-d, §12 ods.1 písm b-d, §13); 2) Č.sp.: 20224/2015-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §17 ods.4, §27 ods.4); 3) Č.sp.: 11167/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.9.2016 (podľa §11 ods.3 písm b) bod 1 a 2, §44 a) ods.1 písm a) a b) bod 1 a 2) – pričom vykonávame tieto opatrenia podľa § 11 ods.1 písm.a) až f), § 11 ods.2 písm.a),b) a c), §11 ods.3 písm.b) bod 1 až 5, §11 ods.3 písm.c), d), §12 ods.1 písm.b) až d), § 17 ods.4, §44a ods 1 písm a) a b) bod 1 a 2 zákona č.305/2005 Z.z., ambulantnou a terénnou formou v prostredí podľa § 4 ods.1 písm.a) až d) a §4 ods.6 zákona č.305/2005 Z.z. Doba platnosti akreditácie na vykonávanie opatrení podľa tohto rozhodnutia je do 18.12.2025 vrátane. 

Č.sp. 10973/2020-M_OAK, ktoré  nadobudlo právoplatnosť 11.5.2020, ktorým sa dopĺňa predchádzajúce akreditácie, a to: Č.sp. 15879/2019-M_OAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.9.2019, Č.sp.: 17721/2018-M_OAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.11.2018 – podľa §45 ods.1 písm b) a c) bod 1 a 2, v rámci ktorých bude vykonávať opatrenia podľa §11 ods.2 písm a), b), c), §11 ods.3 písm b) bod 1 až 5, §11 ods.3 písm d), §12 ods.1 písm b) a d) – sociálny program, §44a ods.1 písm a) a b), §73 ods. 6 písm a) až e) zákona č.305/2005 Z.z a podľa § 37 ods. 2 písm d) – sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo zákona č. 36/2005 Z.z zákon o rodine a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov, formou podľa § 45 ods.4 písm b), c) v prostredí podľa §4 ods. 1 písm a) až c) zákona č. 305/2005 Z.z. – pričom za účelom podľa § 45 ods.1 písm.b) a c) bod 1 a 2 podľa § 45 ods. 4 písm.b) a c) zákona č. 305/2005 Z.z, v rámci ktorých vykonávame opatrenia  podľa §37 ods 2 písm d) zákona č. 36/2005 Z.z a § 11 ods.2 písm.a),b) a c), §11 ods.3 písm.b) bod 1 až 5, §11 ods.3 písm. d), §12 ods.1 písm.b) a d), §44a ods.1 písm a) a b) zákona č.305/2005 Z.z., ambulantnou a terénnou formou v prostredí podľa § 4 ods.1 písm.a) až d) a §4 ods.6 pre klientov podľa § 59 ods.1 zákona č.305/2005 Z.z. Doba platnosti akreditácie na vykonávanie opatrení podľa tohto rozhodnutia je do 15.11.2023 vrátane.

Aktuálne platné

Program AS SPODaSK 2021 (.pdf)
Program CDR 2021 (.pdf)

Akreditácia malé priority 2020

Akreditácia § 45 – CDR – doplnenie 3

Staršie vydané

Program CDR 2020
Akreditácia Malé priority 2019 (.pdf)
Oprava “Akreditácia Malé priority 2019” (.pdf)
Akreditácia CDR45 2019 – 2 
Starý program CDR – Neaktuálny
Akreditácia § 45 – CDR – doplnenie 1
Akreditácia §45 – CDR – doplnenie 2
Akreditácia §45 – centrum pre rodinu (.pdf)
Zmena zodpovedého zástupcu výkonu opatrení SPODaSK (.pdf)
Akreditácia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže (.pdf)
Akreditácia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže – predĺženie platnosti (.pdf)
Akreditácia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže – rozšírenie 1 (.pdf)
Akreditácia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže – rozšírenie 2 (.pdf)

Kontakt

Tenenet
 • TENENET o.z.
 • Oravská 4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK58 7500 0000 0040 1801 8944 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napište nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.