Vývin

Objednávka - vyberte si prosím z nasledujúcich psychologických kurzov:

Partnerstvo:

Ako si hľadať partnera (15 € / 20 €)Problémy v partnerstve (15 € / 20 €)Svokra a iná rodinná kultúra (15 € / 20 €)Problém otehotnieť (15 € / 20 €)Partner a dieťa (15 € / 20 €)Nevera – a čo s ňou? (15 € / 20 €)Úvahy o rozvode (15 € / 20 €)Pred rozvodom (15 € / 20 €)Deti a rozvod (15 € / 20 €)Rozvod z právneho hľadiska (15 € / 20 €)Po rozvode (15 € / 20 €)Sociálno-právna ochrana detí pri rozvode (15 € / 20 €)

Tehotenstvo:

Vnútromaternicový vývin dieťaťa (15 € / 20 €)Dieťa vo mne (15 € / 20 €)Tehotenstvo a imunita (15 € / 20 €)Tehotenstvo a jedlo (15 € / 20 €)Tehotenstvo a ortopédia (15 € / 20 €)Tehotenstvo a osteopénia (15 € / 20 €)Príprava na pôrod (15 € / 20 €)Po pôrode (15 € / 20 €)Popôrodná depresia a laktačná psychóza (15 € / 20 €)Imunita bábätka po pôrode (15 € / 20 €)Pediatrická starostlivosť o novorodeniatko (15 € / 20 €)

Dieťa vo veku 1 – 5 rokov:

Novorodenec (15 € / 20 €)Dojča (15 € / 20 €)Staršie dojča (15 € / 20 €)Batoľa (15 € / 20 €)Dieťa predškolského veku (15 € / 20 €)Rodič ako vzor (15 € / 20 €)Empatia a aktívne počúvanie (15 € / 20 €)Hranice a výchova dieťaťa (15 € / 20 €)Odmeny a tresty (15 € / 20 €)Príprava na príchod súrodenca (15 € / 20 €)Príprava na škôlku (15 € / 20 €)Hnev a vzdor (15 € / 20 €)Poruchy psycho-sociálneho vývinu dieťaťa (15 € / 20 €)Imunita dieťaťa (15 € / 20 €)Pediatrická starostlivosť (15 € / 20 €)Gastro-problémy dieťaťa (15 € / 20 €)Endokrinológia dieťaťa (15 € / 20 €)Kožné prejavy dieťaťa (15 € / 20 €)Zdravotne postihnuté dieťa (15 € / 20 €)

Dieťa vo veku 6 – 18 rokov:

Vstup do školy (15 € / 20 €)Psychologické problémy dieťaťa v škole (15 € / 20 €)Socializácia dieťaťa v škole (15 € / 20 €)Učiteľ ako autorita (15 € / 20 €)Problémy s učením (15 € / 20 €)Voľný čas a krúžky (15 € / 20 €)Láska, intimita a sexualita (15 € / 20 €)Prvá gynekologická prehliadka (15 € / 20 €)Príprava dieťaťa na pohlavný život (15 € / 20 €)Morálka a spravodlivosť (15 € / 20 €)Úskalia dospievania (15 € / 20 €)Hľadanie a budovanie identity (15 € / 20 €)Puberta a vzdor (15 € / 20 €)Sloboda vs. Závislosť (15 € / 20 €)

Mladá dospelosť: 18 - 35 rokov:

Osamostatnenie sa od rodičov (15 € / 20 €)Výkonovosť a stres (15 € / 20 €)Súlad práce a rodiny (15 € / 20 €)Pohlavná zrelosť a sexualita (15 € / 20 €)Imunita a udržanie si zdravia (15 € / 20 €)

Zrelá dospelosť: 36 – 60 rokov:

Kríza stredného veku (15 € / 20 €)Príťažlivosť a sexualita v strednom veku (15 € / 20 €)Ženské klimaktérium zo psychologického hľadiska (15 € / 20 €)Ženské klimaktérium z gynekologického hľadiska (15 € / 20 €)Ženské klimaktérium z hľadiska imunity (15 € / 20 €)Ženské klimaktérium z hľadiska osteoporózy, artrózy a ortopédie (15 € / 20 €)Mužské klimaktérium zo psychologického hľadiska (15 € / 20 €)Prázdne hniezdo (15 € / 20 €)Smútkové poradenstvo (15 € / 20 €)

Staroba - 60 a viac rokov:

Dôchodok a strata práce (15 € / 20 €)Vzťah s partnerom na dôchodku (15 € / 20 €)Vzťah s deťmi (15 € / 20 €)Vzťah s vnúčatami (15 € / 20 €)Láska a sexualita v starobe (15 € / 20 €)Osamelosť (15 € / 20 €)Umenie starnutia (15 € / 20 €)Úvahy o smrti (15 € / 20 €)V tieni smrti (15 € / 20 €)

Pozn.: Ceny sú uvedené nasledovne: 1.cena: skupinové poradenstvo - jedna téma na 2 hodiny; 2.cena: individuálne poradenstvo za 1 hodinu

Ponúkame Vám aj nasledujúce zľavy, ktoré budú odrátané vo vyúčtovacej faktúre:

  • 10% pri objednávke nad 10 kurzov alebo 10 hodín individuálneho poradenstva
  • 20% pri objednávke nad 20 kurzov alebo 20 hodín individuálneho poradenstva

Zľavy sa nekumulujú. Ak máte záujem o viac kurzov alebo hodín poradenstva, napíšte to prosím do poznámky.

Meno a Priezvisko (povinné):

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Napíšte Váš voľný čas na účasť na dvojhodinovom stretnutí:

Poznámka:

Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR občianskemu združeniu TENENET o.z. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vyhlásenie TENENET o.z.: Občianskemu združenie sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Antispam - opíšte prosím znaky do políčka pod nimi:

captcha

Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.