Podpora zamestnávania

Pre zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím poskytujeme v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a neskorších doplnených predpisov

Poskytujeme servis pre zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a neskorších doplnených predpisov (založenie CHRÁNENEJ DIELNE a jej uvedenie do praxe) a zároveň poskytujeme odborné poradenstvo ohľadom založenia SOCIÁLNEHO PODNIKU v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z.o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sociálny podnik zamestnáva okrem osôb bez akéhokoľvek znevýhodnenia aj 30% znevýhodnených  alebo zraniteľných osôb. Za znevýhodnené sú považované tak osoby so zdravotným postihnutím (telesné a mentálne postihnutie, osoby s kombinovaným postihnutím, s duševnými chorobami), ako aj osoby znevýhodnené sociálne (napr. osoby po návrate z väzenia, bezdomovci, bývalí užívatelia návykových látok a iné).

Ponúkame nasledovné služby:

1. A) Zakladanie chránených dielní a chránených pracovísk s využitím štátneho príspevku na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím (§55-60 zákona 5/2004 Z.z.)

B) Zakladanie sociálnych podnikov s využitím štátnych kompenzačných príspevkov na podporu zamestnanosti nielen zdravotne postihnutých, ale aj inak znevýhodnených a zraniteľných osôb v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z.o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zakladanie sociálnych podnikov a chránených dielní a chránených pracovísk od prvého nápadu, efektívne nastavenie počtu osôb so ZP a pracovných asistentov, finančná analýza, SWOT analýza, príprava pracovných miest pre osoby so ZP, špeciálne úpravy prostredia pre osoby so ZP na pracovisku, komunikácia s príslušným UPSVR , príprava a podanie žiadostí o štátne príspevky atď. až po úspešné získanie statusu RSP alebo CHD/CHP a podpísanie dohody o získaní štátnych príspevkov príslušným UPSVRom.

2. Pravidelná mesačná administrácia a žiadosti o refundácie štátnych príspevkov pre chránené dielne a sociálne podniky 

Mesačná administrácia a podanie žiadostí o dohodnuté štátne príspevky na UPSVR (napr.pracovná asistencia a mzdové listy, výplatné pásky, výkazy do poisťovní, dochádzky atď.)

3. Výber zamestnancov – osôb so zdravotným postihnutím (§63 zákona 5/2004 Z.z.) alebo pre sociálne podniky – znevýhodnené a zraniteľné osoby (zákon 112/2018)

Činnosť agentúry podporovaného zamestnávania – výber osôb so ZP ako vhodných zamestnancov na požadované pracovné pozície na základe psychodiagnostiky, personalistiky a pracovnej psychológie.

4. Zadávanie zákaziek sociálnym podnikom, chránených dielňam alebo chráneným pracoviskám a úhrada povinného odvodu.

Poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov povinných zamestnávať osoby so ZP týkajúce sa výberu zaujímavých služieb alebo produktov zo všetkých chránených dielní a chránených pracovísk na Slovensku pre zamestnávateľa, zadanie zákazky náhradného plnenia, kompletná administrácia a spracovanie podkladov zadania zákazky náhradného plnenia pre UPSVR, pomoc pri nastavení vhodnej kombinácie úhrady povinného odvodu, zadaní zákazky a zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb u zamestnávateľa, poradenstvo v prípadných problémoch pri zákazkách náhradného plnenia atď.

5. Efektívny manažment sociálnych podnikov, chránených dielní a chránených pracovísk

Nastavenie efektívneho manažmentu, marketingu, PR aktivít, produkt manažmentu, CRM atď. pre zvýšenie tržieb sociálnych podnikov, chránených dielní a pracovísk z predaja svojich výrobkov a služieb verejnosti a firmám.

6. Vyžiadajte si ponuku od marcela.hajtmankova@tenenet.sk a špecifikujte vašu požiadavku v zmysle nasledovných bodov: 

Mám záujem o:

 1. Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska s využitím štátneho príspevku na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím
 2. Založenie sociálneho podniku s využitím kompenzačných príspevkov na podporu zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb 
 3. Pravidelnú mesačnú administráciu a žiadosti o refundácie štátnych príspevkov pre sociálny podnik, chránenú dielňu a chránené pracovisko
 4. Výber zamestnancov – znevýhodnených a zraniteľných osôb
 5. Zadávanie zákaziek sociálnym podnikom, chránených dielňam alebo chráneným pracoviskám a úhradu povinného odvodu
 6. Efektívny manažment sociálnych podnikov a chránených dielní a chránených pracovísk

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK58 7500 0000 0040 1801 8944 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napište nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.