Naše služby

 

EEG BIOFEEDBACK

EEG biofeedback je metóda, ktorá nám umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby, tréning, počas ktorého dostáva mozog presnú a cielenú informáciu o činnosti vĺn a vie sa naučiť, ako ich dostať do rovnováhy. Pred tréningom je nevyhnutné, ako u dieťaťa, tak aj u dospelého človeka, vykonať vstupný rozhovor a EEG biofeedback diagnostiku. Na základe jej výsledkov sa rozhodne o ďalšom postupe – či je na stanovenie tréningového plánu potrebné záťažové EEG, alebo nie. Následne sa zo získaných výsledkov, diagnostík, ako aj osobných rozhovorov stanoví tréningový plán. Tréning pomocou EEG biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný, pohodlný a hravý.

FONEMATICKÉ UVEDOMOVANIE PODĽA EĽKONINA

Rozhodujúcu úlohu pre kvalitné zvládnutie čítania a písania majú dobre rozvinuté jazykové schopnosti. Spomedzi nich má osobitne dôležité postavenie schopnosť nazývaná fonematické uvedomovanie, čiže uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova. Existujú viaceré tréningové programy, ktoré rozvíjajú schopnosti dôležité pre čítanie. Na Slovensku takýto špeciálny tréningový program vypracovali odborníci Vysokošpecializovaného odborného ústavu (VOÚ) pre deti s poruchami reči a učenia – Dialóg podľa metodiky profesora Eľkonina. Deti sa učia chápať princípy a pravidlá, z akých hlások sa tvoria slová a ako sa hovorené slová dajú zapísať písmenami. Keď si osvoja všeobecné pravidlá, dokážu prečítať každé slovo. Metóda rozvíja myslenie a poznávacie schopnosti detí.

  • špeciálne programy pre deti s ADHD
  • programy pre deti s problémami s motorikou
  • programy pre deti s s problémovým správaním doma alebo v škole

KONTAKTUJTE NÁS

Záujemcov objednávame telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že pre zaneprázdnenosť telefón nezdvihneme, zavoláme späť hneď, ako budeme môcť. Ďakujeme.

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 08:00-13.00
Utorok: na objednanie
Streda: 8:00 – 13:00
Štvrtok: na objednanie
Piatok: na objednanie

Tel.číslo: +421 911 64 64 40
e-mail: pedagogicka.poradna@tenenet.sk

Adresa poradne:
TENENET oz.
Lichnerova 39
903 01 Senec (v pasáži Helios)