Profil

TENENET o.z. vzniklo 19.8.2011. Poslaním občianskeho združenia je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou.

V súčasnosti realizuje sociálny projekt vzdelávania neziskových organizácií v oblasti zakladania chránených dielní a následne viaczdrojového financovania neziskových organizácií (sponzoring, fundraising, projektový manažment), ktorý finančne podporila zo svojich rezerv bývalá premiérka Iveta Radičová.

Naším poslaním je sociálnymi inovatívnymi projektmi prispievať k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku. Preto aj tento projekt je pokračovaním série vzdelávaní zameraných na zdravotne postihnutých ľudí.

 

Prečítajte si Stanovy združenia..