Akreditácia SPO

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže

Tento oznam je v rámci rozhodnutia o udelení akreditácie nášmu subjektu TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, IČO: 42255015 na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
– Č.sp.: 9968/2013-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2013, predĺžené rozhodnutím č.sp.4269/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §11 ods. 1 písm. a-f, §11 ods.2 písm. a-c, §11 ods.3 písm b-d, §12 ods.1 písm b-d, §13)
– Č.sp.: 20224/2015-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §17 ods.4, §27 ods.4)
– Č.sp.: 11167/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.9.2016 (podľa §11 ods.3 písm b) bod 1 a 2, §44 a) ods.1 písm a) a b) bod 1 a 2)
– Č.sp.: 17721/2018-M_OAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.11.2018 – podľa §45 ods.1 písm b) a c) bod 1 a 2, v rámci ktorých bude vykonávať opatrenia podľa §11 ods.2 písm a), b), c), §11 ods.3 písm b) bod 1 až 5, §11 ods.3 písm d), §12 ods.1 písm b) a d) – sociálny program, §44a ods.1 písm a) a b), §73 ods. 6 písm a) až e) zákona č.305/2005 Z.z a podľa § 37 ods. 2 písm d) – sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo zákona č. 36/2005 Z.z zákon o rodine a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov, formou podľa § 45 ods.4 písm b), c) v prostredí podľa §4 ods. 1 písm a) až c) zákona č. 305/2005 Z.z.

Na stiahnutie: