Akreditácia ŠSP

Špecializované sociálne poradenstvo

Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie pomáhame hľadať prácu, riešiť ich sociálne, psychologické a ekonomické problémy. Druhou skupinou sociálneho poradenstva sú osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, teda osoby ohrozené chudobou, osoby odkázané na pomoc druhých ľudí v dôsledku zdravotného postihnutia a osoby odkázané na pomoc druhých ľudí v dôsledku vysokého veku, ktorým pomáhame hľadať možnosti zlepšenia kvality života ambulantnou aj terénnou sociálnou prácou.

Toto oznámenie je v rámci rozhodnutia o udelení akreditácie nášmu subjektu TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, IČO: 42255015 na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo:

  • predĺženie akreditácie – Č.sp.:9782/2019-M_OAK, č.z 32502/2019 zo dňa 19.6.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2019, ktorým sa predlžuje pôvodná akreditácia (č.s 10262/2013-M_OSS a č.z. 27547/2013 zo dňa 18.6.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.6.2013 a jeho predĺženie č.sp. 7912/2916-M_OSS, č.z 22980/2016 zo dňa 25.5.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.6.2016)
  • pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť – č.s 10262/2013-M_OSS a č.z. 27547/2013 zo dňa 18.6.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.6.2013 a jeho predĺženie č.sp. 7912/2916-M_OSS, č.z 22980/2016 zo dňa 25.5.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.6.2016
  • a rozšírenie miesta výkonu odbornej činnosti – Č.sp.: 9422/2016-M_OSS, č.z 12851/2016 zo dňa 16.3.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2016 a v znení rozhodnutia č.s.16229/2015-M_OSS a č.z.38627/2015-M_OSS zo dňa 19.8.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.8.2015

Na stiahnutie: