Akreditácia ŠSP

Špecializované sociálne poradenstvo

Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie pomáhame hľadať prácu, riešiť ich sociálne, psychologické a ekonomické problémy. Druhou skupinou sociálneho poradenstva sú osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, teda osoby ohrozené chudobou, osoby odkázané na pomoc druhých ľudí v dôsledku zdravotného postihnutia a osoby odkázané na pomoc druhých ľudí v dôsledku vysokého veku, ktorým pomáhame hľadať možnosti zlepšenia kvality života ambulantnou aj terénnou sociálnou prácou.

Na stiahnutie: