Lektorský tím

Náš lektorský tím tvoria z radov psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, lekárov a právnikov títo profesionáli:

  • prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.
  • doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
  • doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
  • PhDr. Elena Kopcová, PhD.
  • PhDr. Jana Galátová
  • MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
  • PhDr. Marianna Sninčáková
  • Mgr. Paulína Kurucová
  • Mgr. Rastislav Duriš
  • PhDr. Anna Surovcová, CSc.

Jan GaburaProf. PhDr. Ján Gabura, PhD. – zakladateľ sociálnej práce na Slovensku, v súčasnosti člen Katedry sociálnej práce UKF v Nitre. Popri celoživotnej akademickej kariére na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil aj ako psychoterapeut v Predmanželskej a manželskej poradni, absolvoval aj rogeriánsku psychoterapiu, eriksonovskú hypnózu, pričom aj v súčasnosti pôsobí ako psychoterapeut aj ako supervízor v psychodynamickej psychoterapii. Výskumne, teoreticky aj prakticky sa venuje rodine a jej dysfunkciám. Ďalším zameraním je riešenie konfliktov, mediácia a negociácia, manažérske funkcie atď.

Eva MydlikovaDoc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. – riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vyučovania predmetov ako sociálna práca v neziskových organizáciách, manažment v sociálnej práci, sociálne projektovanie, dobrovoľníctvo, sociálna práca s dysfunkčnou rodinou či sociálno-psychologický výcvik pôsobí ako supervízorka v sociálnej práci s rôznymi typmi sociálnych klientov. V minulosti pôsobila ako psychoterapeutka aj v Centre poradensko-psychologických služieb či ako zakladateľka a riaditeľka prvej chránenej dielne pre zdravotne postihnutých mladých ľudí na Slovensku.

Eva LetovancovaDoc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. – riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, odborné zameranie – pracovná a organizačná psychológia. Externá spolupracovníčka viacerých firiem a inštitúcií, pôsobiacich v oblasti rozvoja pracovníkov – lektorská činnosť, realizácia tréningov, assessmenty v oblastiach: aplikácia psychológie v manažmente (najmä komunikácia, rozhodovanie, skupiny a tímová práca, vedenie ľudí, organizačné správanie), predaj, lektorské zručnosti, aplikácia psychológie v marketingu – spotrebiteľské správanie, zákaznícka orientácia.

Elena KopcovaPhDr. Elena Kopcová, PhD. – spoluzakladateľka a prezidentka správnej rady TENENET o.z. a WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa) v súčasnosti je aj externou vyučujúcou psychológie v nezamestnanosti a praxe v neziskových organizáciách na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave. Absolvovala výcvik v psychodynamickej psychoterapii, lektorovala v sociálno-psychologickom výcviku so zameraním na poznávanie seba a iných ľudí, efektívnu komunikáciu, asertivitu a riešenie konfliktov, tiež v odborných kurzoch na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom a nezamestnaným.

Jana GalatovaPhDr. Jana Galátová – má dlhodobé skúsenosti v práci nielen s deťmi a mladými ľuďmi ale aj dospelými ako psychologička a psychoterapeutka počas svojho 15 ročného zamestnania v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku. Absolvovala dlhodobý výcvik psychoanalytickej skupinovej psychoterapie. V súčasnosti pôsobí ako klinická psychologička v neštátnej zdravotníckej ambulancii klinickej psychológie a tiež ako školská psychologička na základnej škole. Je supervízorkou, cvičnou terapeutkou aj psychoterapeutkou v rámci individuálnej, párovej aj skupinovej psychodynamickej psychoterapii a v psychoterapii traumatických zážitkov.

Katarina BergendiovaMUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – pracuje ako klinická imunologička a alergologička a tiež ako konziliárna lekárka slovenského olympijského tímu pre vrcholových a výkonnostných športovcov pre alergické ochorenia a imunológiu v príprave na olympijské hry a iné významné športové podujatia (medzi jej pacientov patria Veronika Zuzulová, Dominika Cibulková, Elena Kaliská a iní), je držiteľkou medzinárodného certifikátu športovej imunológie.

Marianna SnincakovaPhDr. Marianna Sninčáková – sociálna poradkyňa, momentálne odborná garantka sociálno-pracovnej ochrany a sociálnej kurately v TENENET o.z., má viac ako 7 ročnú prax ako sociálna kurátorka v práci s deťmi a mladými ľuďmi, pracuje v sociálnej poradni pre sociálnych klientov v predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej fáze.

Paulina Kurucova
Mgr. Paulína Kurucová
– sociálna pracovníčka má prax ako sociálna poradkyňa v práci s deťmi a mladými ľuďmi, pracuje v sociálnej poradni pre sociálnych klientov v predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej fáze.
 
 

Rastislav DurisMgr. Rastislav Duriš – odborným garantom celého rozvojového procesu, sociálny a pracovný psychológ. Intenzívne sa venuje aplikácií psychológie v organizačnej praxi a pomáha firmám vyberať správnych ľudí, identifikovať talentovaných pracovníkov a rozvíjať jednotlivcov i tímy. Verí v základný princíp japonskej filozofie kaizen – neustále zdokonaľovanie – a nevyčerpateľnú vnútornú motiváciu človeka.

Anna Surovcova
PhDr. Anna Surovcová, CSc.
– systemická psychoterapeutka, dlhoročná poradenská psychologička v manželskom a párovom poradenstve, momentálne lektorka manažérskych zručností, sociálno-psychologického výcviku, tréningu sociálnych zručností a antistresových kurzov.
 
 
 

V prípade záujmu a otázok nás kontaktujte emailom na: ena@tenenet.sk.

Jednotlivé kurzy poradenstva si objednajte už teraz TU !

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *