Osobnosť

Objednávka - vyberte si prosím z nasledujúcich psychologických kurzov:

Sebapoznávanie a poznávanie druhých:

Štruktúra osobnosti (15 € / 20 €)Typológia osobnosti (15 € / 20 €)Podpora sebadôvery (15 € / 20 €)Sebaprezentácia (15 € / 20 €)

Komunikácia:

Zásady efektívnej komunikácie (15 € / 20 €)Verbálna a neverbálna komunikácia(15 € / 20 €)Transakčná analýza komunikácie (15 € / 20 €)Efektívna spätná väzba (15 € / 20 €)

Asertivita:

Asertívne, pasívne a agresívne správanie (15 € / 20 €)Zásady asertívneho správania (15 € / 20 €)Nácvik asertívnej komunikácie (15 € / 20 €)

Konflikty:

Definícia konfliktu a konfliktnej situácie (15 € / 20 €)Konštruktívna hádka (15 € / 20 €)Nácvik riešenia konfliktu (15 € / 20 €)

Psychohygiena a stres:

Stres (15 € / 20 €)Zásady psychohygieny (15 € / 20 €)Autogénny tréning (15 € / 20 €)Relaxačné techniky (15 € / 20 €)

Všeobecná psychológia:

Vnímanie (15 € / 20 €)Pamäť (15 € / 20 €)Pozornosť (15 € / 20 €)Predstavy, myslenie a reč (15 € / 20 €)Emocionalita (15 € / 20 €)Motivácia (15 € / 20 €)

Pozn.: Ceny sú uvedené nasledovne: 1.cena: skupinové poradenstvo - jedna téma na 2 hodiny; 2.cena: individuálne poradenstvo za 1 hodinu

Ponúkame Vám aj nasledujúce zľavy, ktoré budú odrátané vo vyúčtovacej faktúre:

  • 10% pri objednávke nad 10 kurzov alebo 10 hodín individuálneho poradenstva
  • 20% pri objednávke nad 20 kurzov alebo 20 hodín individuálneho poradenstva

Zľavy sa nekumulujú. Ak máte záujem o viac kurzov alebo hodín poradenstva, napíšte to prosím do poznámky.

Meno a Priezvisko (povinné):

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Napíšte Váš voľný čas na účasť na dvojhodinovom stretnutí:

Poznámka:

Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR občianskemu združeniu TENENET o.z. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vyhlásenie TENENET o.z.: Občianskemu združenie sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Antispam - opíšte prosím znaky do políčka pod nimi:

captcha

Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *