Podpora tvorby nových miest ZŤP

Podporou zakúpenia zariadenia a materiálov pre zdravotne postihnutú kaderníčku na novo vytváranom pracovnom mieste spolu s jej pracovnou asistentkou – rovnako kaderníčkou na tiež novo vytváranom pracovnom mieste chránenej dielne, ktorá jej pomáha v spolupracujúcej chránenej dielni pri odbornom profesionálnom raste pomohlo BSK skvalitniť poskytované služby chránenej dielne, zároveň s príchodom nových klientov z verejnosti vďaka dvom novým pracovným silám, podporilo BSK trvalú udržateľnosť doterajších pracovných miest pre zdravotne postihnutých zamestnancov chránenej dielne, a to práve v období krátenia štátnych príspevkov na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku.

Dotáciu sme použili na kúpu kaderníckeho zariadenia a pultov (umývadlo, zrkadlá, stoličky, stojany, vozík, nátačky, hrebene, kefy, fény a iné kadernícke zariadenie) a úpravu pracovného prostredia špeciálne podľa potrieb zdravotného postihnutia novoprijatej zdravotne postihnutej kaderníčky.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *