Precíťte skrytý rozmer našej ľudskosti !

Finančne podporený z BSK (Bratislavský samosprávny kraj), MK SR (Ministerstvo kultúry SR) a IUVENTA Program Mládež v akcii v roku 2013

Len málokto vie, aký je život zdravotne postihnutého človeka. Čo všetko prežíva, s čím sa v živote musí stretávať, čo všetko prekonávať navyše. Práca je puto, ktoré nás viaže k realite a dáva nám možnosť prekonávať samých seba. U zdravotne postihnutých ľudí, ktorí pracujú a sú v každodennom kontakte so zdravými ľuďmi, je práca mostom k spoločnosti. Otvára im dvere nielen k druhým ľuďom, ale aj k sebe samému. Zachytiť hlboký ľudský rozmer sociálnej interakcie zdravotne postihnutých zamestnancov chránených dielní so zdravými ľuďmi, ich sebarealizácie a dôvery v druhých ľudí sa pokúsime prostredníctvom kampane u 10 chránených dielní a ich vybraných 10 mladých ZP zamestnancoch, a to:

  • série 10 prezentácií a PR shotov CHD v trvaní 30-60 sekúnd zamestnávania ZP osôb, ktoré spracujú naši dobrovoľníci – študenti sociálnej práce a pracovnej psychológie (vďaka humanitnému štúdiu sa vedia zamerať na hlbinné psychologické aspekty kvality osobného a pracovného života ZP človeka, teda dajú prezentácii obsah) pod odborným vedením profesionálneho produkčného tímu, finalizujúceho prezentácie do medializačnej podoby (vďaka praktickým skúsenostiam s médiami vedia pretransformovať citlivý obsah určený študentmi do podoby vhodnej na pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky)
  • série 10 fotoreportáží o živote a práci ZP zamestnancov CHD, ktoré spracujú deti zo súkromnej základnej umeleckej školy v Senci pod vedením svojich umeleckých pedagógov, opäť finalizované profesionálnym produkčným tímom, spolu s poskytnutím informácií o možnostiach vyhľadania si chránenej dielne kdekoľvek na Slovensku a informácií o možnostiach zamestnávania ZP ľudí

Podané úprimné svedectvo najlepšie búra predsudky a bariéry vo verejnosti a tiež aj najviac presvedčí podnikateľov a top-manažérov firiem, aby firemné peniaze legislatívne určené na zamestnávanie zdravotne postihnutých dali adresne konkrétnym zdravotne postihnutým ľuďom, pretože výstupy tohto projektu budú uverejnené nielen na našej web stránke www.tenenet.sk a stránke www.chranenadielna.info, určenej pre všetky chránené dielne a problematiku náhradného plnenia, tiež na každej zo zapojených CHD a budú prezentované v rámci záverečného benefičného podujatia v Senci a následnej tlačovej konferencii aj v médiách v rámci mediálnej kampane.

Naše tipy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *