Informácie o poradni TENENET o.z.

Aby ste nás našli, označili sme naše priestory a rozdali mnoho letákov.
A mesto Senec nás v tom podporilo príspevkom vo výške 500 €. Ďakujeme.

Oznacenie TENENET o.z.Letak TENENET