Komunitné kluby a terény novej generácie

Hlavným cieľom projektu vo vzťahu k cieľovej skupine je predovšetkým sanácia rodiny. Po nadviazaní prvého kontaktu a dôvery s detským a mladým klientom chceme osloviť ich rodinu s ponukou zapojiť sa do širšie postaveného sociálneho programu výkonu opatrení SPOaSK, ktoré spočíva v individuálnom aj skupinovom poradenstve pre dieťa a jeho rodinu, tréningom sociálnych zručností, skupinových klubových aktivít, terénnej sociálnej práce (pracovníci výkonu opatrení SPOaSK budú vychádzať za rodinou do ich prirodzeného rodinného prostredia).

Prostredníctvom komunitných akcií chceme deťom, mladým ľuďom a ich rodinným príslušníkom zo Senca a okolia pomôcť pochopiť dôležitosť správnych rozhodnutí pre ich ďalší život a podporiť ich v nádeji, že nepriaznivé životné podmienky môžu spoločne prekonať a že dokážu zmeniť vlastnú budúcnosť k lepšiemu.

Projekt podporili:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 8000 €
  • Bratislavský samosprávny kraj – 4000 €
  • Iuventa – Mládež v akcii 1.2 – 6 000 €
  • Mestský úrad Senec – 2000 €

Prezentácia: Tenenet – práca s deťmi a mládežou (.pdf)

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *