Komunita komunite

Plot namalovanyCieľom projektu bolo prostredníctvom zapojenia miestnej komunity obce Jánovce do procesu skrášľovania betónového oplotenia a repasovania nábytku KC Jánovce prispieť k zvýšeniu informovanosti obyvateľov o činnosti KC, prispieť k zatraktívneniu KC pre miestne obyvateľstvo. Prostredníctvom spoločnej činnosti komunity sme vytvorili priestor pre nadväzovanie užšieho kontaktu medzi KC a miestnou komunitou, medzi jednotlivými členmi komunity navzájom, s cieľom zvýšiť angažovanosť členov komunity na dianí v komunite. Prostredníctvom zabezpečenia technického vybavenia centra sme zvýšili kvalitu aktivít realizovaných v KC Jánovce pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré centrum navštevujú.

Projekt podporila cez Nadáciu PONTIS „Nadácia TESCO“ sumou 1 000 EUR.
Ďakujeme.

Na stiahnutie:

Plot malovanie   Plot malovanie vsetci