Kurz efektívneho hospodárenia v hmotnej núdzi

Kurz efektívneho hospodárenia v hmotnej núdzi sme pôvodne plánovali (tak finančne ako aj počtom účastníkov) pre minimálne 30 klientov (20 hodín skupinového vzdelávania, 10 hodín individuálneho poradenstva pre každého klienta, pričom klienti budú po 10 rozdelení do 3 skupín) a mal prebiehať počas 10 mesiacov v tréningových a školiacich priestoroch poradne spolu s individuálnym poradenstvom, zameraným predovšetkým na predchádzaniu chudobe a sociálnemu vylúčeniu v dôsledku nedostatku financií.

Pri tejto príležitosti sme oslovili nielen našich klientov poradne, ale najmä ďalších obyvateľov mesta Senec prostredníctvom sociálneho odboru Mesta Senec a UPSVR Senec, ktorí sú v hmotnej núdzi. A keďže sa nám podarilo nazbierať takmer plný počet účastníkov, tým, ktorí sa kurzu zúčastnili, sme sa venovali ešte o to intenzívnejšie. Súčasťou uvedeného školenia pre sociálne slabých klientov boli témy:

  • finančná analýza príjmov a výdavkov dysfunkčných rodín zo Senca, ktorým je poskytované opatrenie sociálno-právnej ochrany
  • návrh riešenia efektívnejšieho hospodárenia pre danú rodinu – úprava hypoték, prípadná komunikácia s exekútorom sociálneho klienta a vyjednávaním v prospech klienta, úprava výdavkov rodiny v rámci šetriaceho režimu atď.

Týmto by sme radi poďakovali Mestu Senec, ktoré našu snahu finančne podporilo dotáciou vo výške 1900 EUR. Vieme, že sa nielen naša snaha vráti.

Senec_logo