Členstvo v EASPD

Vďaka finančnej dotácii vo výške 611 EUR poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu nákladov na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti sme sa tento rok v októbri zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom Spoločne k rozvoju podporovaných služieb budúcnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím (Policy conference „Developing together the support services of tomorrow”) ako aj osláv 20-teho výročia EASPD v Bruseli, Belgicko. Bližšie info na http://www.easpd.eu/en/content/join-trip-20-years-road-0.

Okrem toho sme sa zúčastnili aj v minulosti týchto EASPD konferencií:

 
a TENENET o.z. je riadnym členom EASPD
 

 

Ďakujeme za podporu: