DLoT ´16

Projekt EASPD (Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím) s názvom DLoT – Disability Leaders of Tommorow (lídri budúcnosti pre témy týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím), vzdelávanie v Dohovore OSN o právach ľudí so ZP a zvyšovaní kvality poskytovaných služieb pre ľudí so ZP, v projekte zapojených 30 účastníkov z 15 krajín, finančne podporený projekt Nadáciou Stavros Niarchos. Trvanie má 2015-2017. Pre Slovensko je vyčlenených max 4 500 EUR na podporu šírenia výsledkov projektu na Slovensku.http://easpd.all2all.org/en/content/disability-leaders-tomorrow