IMAS

IMAS – Improving Assistance in Inclusive Educational Settings (zlepčovanie prístupu a asistencie v inkluzívnom vzdelávaní). Projekt je finančne podporený z programu Erasmus+ KA1 z Rakúskej strany partnera Chance B ako hlavného koordinátora projektu, ostatní nadnárodní partneri projektu: ARCIL (Portugalsko), CSIE (Anglicko), VISION (Bulharsko) a EASPD (Belgicko). Pre Slovensko je vyčlenených max 8 025 EUR na spracovanie správy za krajinu, organi-záciu medzinárodného workshopu v marci 2017.

Na stiahnutie:

 

erasmus