NP PVSS KIKÚ – KC Jánovce a KC Senec

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, v rámci ktorého financuje mzdu odborným pracovníkom (psychologička, sociálna pracovníčka, pedagogička) komunitného centra Jánovce (okres Galanta, Trnavský kraj) a komunitného centra Senec (okres Senec, Bratislavaský kraj).

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

IA MPSVR SR

ESF

ZaSI

EU_OPLZ