Rok 2017

Aktuálne pod záštitou občianskeho združenia prebiehajú alebo prebiehali nasledujúce sociálne projekty: