Členstvo v EASPD

Vďaka finančnej dotácii vo výške 600 EUR poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu nákladov na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti sme sa tento rok v júni zúčastnili medzinárodnej konferencie “Employment for All – A Global Perspective” – Zamestnanie pre všetkých – globálna perspektíva – 1.celosvetová konferencia v zamestnaní ľudí so zdravotným postihnutím, ktorej sa zúčastnilo viac ako 650 účatníkov so zameraním sa na inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce v Belfaste, Severné Írsko, Veľká Británia.
Bližšie info na http://www.easpd.eu/en/content/annual-conference-2017-belfast.
 

 

Ďakujeme za podporu: