DLoT ´17

Úspešný projekt DLoT – Disability Leaders of Tommorow – lídri budúcnosti pre témy týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím fungujúci od roku 2015 sa tento rok síce skončil, už teraz sa však tešíme na ďalšie projekty, ktorými vieme pomáhať.

Na stiahnutie:

  • Tlačová správa
  •  


    Projekt EASPD (Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím) s názvom DLoT – Disability Leaders of Tommorow (lídri budúcnosti pre témy týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím), vzdelávanie v Dohovore OSN o právach ľudí so ZP a zvyšovaní kvality poskytovaných služieb pre ľudí so ZP, v projekte zapojených 30 účastníkov z 15 krajín, finančne podporený projekt Nadáciou Stavros Niarchos. Trvanie má 2015-2017. Pre Slovensko je vyčlenených max 4 500 EUR na podporu šírenia výsledkov projektu na Slovensku.    http://easpd.all2all.org/en/content/disability-leaders-tomorrow