Youth Talent SK

BSK v rámci svojich dotácií (BRDS – Bratislavská regionálna dotačná schéma) v roku 2017 podporil našu činnosť vo výške 4 000 EUR.

Projekt sa zameriaval na rozvoj talentu a tvorivého potenciálu mladých ľudí na Slovensku. Prostredníctvom výziev na webe šírených vďaka našim spoločným 2 nahrávkam motivačných videí talentovaných mladých ľudí sme motivovali k zapojeniu ďalších mladých ľudí. Sociálny experiment s talentovanými mladými “hercami” (z toho jeden s telesným postihnutím na invalidnom vozíku) bol natáčaný v uliciach bratislavkých miest skrytou kamerou a sledoval reakcie okolia. Chceli sme projektom aktivizovať širokú verejnosť so zameraním najmä na mladú generáciu, prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít a kultúrneho zážitku (video na internete alebo osobne v uliciach miest) a oboznamovať o súčasných formách umenia a kultúry v regiónoch. Výstupy projektu sú zverejnené podľa v regionálnych médiách, na internete spolupracujúcich vlogerov v projekte.

Projekt sa zameriaval na mladých ľudí vo veku 15-24 rokov (medzi nimi s dôrazom na zdravotne znevýhodnenú mládež) s cieľom podpory rozvoja ich talentu s dôrazom na osobnostný a profesionálny rozvoj, pocit sebadôvery a spoločenského uznania. Projekt v oblasti kultúrno-osvetových činností a amatérskej tvorby prispieva k získavaniu kompetencií potrebných pre plnohodnotný spoločenský a pracovný život. Dôležitou cieľovou skupinou je široká verejnosť na Slovensku.

Info o tomto projekte nájdete aj na