Drž groš

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA podporila v roku 2018 našu činnosť sumou 5000 EUR zo svojich nadačných zdrojov na tieto aktivity:

Minimálne 50 chudobných rodín (sociálne znevýhodnených občanov trnavského kraja) prešlo vzdelávaním vo finančnej gramotnosti prostredníctvom internetuv spolupráci so zamestnancami SLSP s cieľom zlepšiť ich životný štandard – tento cieľ sa nám podarilo naplniť, počas trvania projektu sme pracovali s 52 rodinami prostredníctvom nášho odborného personálu (12 terénni sociálni pracovníci, 5 psychológovia a 3 špeciálni pedagógovia).

Záverečné letné open-air benefičné podujatie organizované v spolupráci so zamestnancami SLSP v Jánovciach (okres Galanta, Trnavský kraj – boli plánovaní hostia Bekim, Pišta Vandal, Branislav Jóbus s Vrbovskými víťazmi a Kandráčovci). Výťažok z podujatia (dobrovoľné vstupné) pôjde na dostavbu Komunitného centra Jánovce, keďže EU fondy predpokladajú aj 5% spolufinancovanie zo strany nás ako neziskovej sociálnej organizácie a našou filozofiou je poskytovať služby klientom zdarma. – vzhľadom na letné obdobie sa nám napriek plánu 800 účastníkov nepodarilo zosúladiť termíny všetkých plánovaných umelcov, preto sme podujatie spravili v septembri v krytej koncertnej sále v Senci pri účasti 100 účastníkov z verejnosti. Podujatia sa za SLSP zúčastnila p.Vlašičová, ktorá rozprávala o podpore SLSP pre jednotlivcov aj neziskové organizácie pomáhajúce ľuďom v chudobe. Fotky sú v prílohe záverečnej správy.

Školiace materiály a modelové situácie jednotlivých rodín budú použité aj pre našu ďalšiu prácu komunitného centra ako sociálnej služby a sociálno-právnej ochrany detí a mládeže. Zakúpené materiály a zariadenia (kancelárske vybavenie pre počítačovú a tréningovú miestnosť) budú naďalej využívané aj v plánovanom novo-budovanom komunitnom centre, ktoré by sme mali začať stavať na jar s pomocou EU fondov a kde plánujeme robiť aj školenia v sociálnom podnikaní našich sociálne znevýhodnených klientov a pomáhať im zakladať nové sociálne podniky ako malé a rodinné firmy.

Kvantitatívne výsledky projektu:

  • 50 dobrovoľníkov a približne 2500 odpracovaných hodín
  • 52 chudobných rodín ako účastníkov vzdelávania vo finančnej gramotnosti prostredníctvom práce na počítači a internetu
  • približne 100 účastníkov záverečného benefičného podujatia z verejnosti
  • približne 800 ďalších klientov Komunitného centra Jánovce, ktorí budú využívať školiace materiály naďalej v budúcnosti
  • materiálne zabezpečenie – 10 stolov, šuflíkov a kancelárskych kresiel na vzdelávaciu miestnosť pre finačnú gramotnosť prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, 1 mobilný flipchart, 1 sada reproduktorov na ozvučovanie pri školeniach finančnej gramotnosti
  • 50 individuálynch posúdení finančnej situácie chudobnej rodiny a individuálnych školení prostredníctvom internetu
  • 1 veľké záverečné benefičné podujatie