#mám na to

Chudobné rodiny sú súčasťou našej práce. Sú to naši klienti, ktorým sa snažíme našimi odbornými psychologickými, sociálno-pracovnými alebo špeciálno-pedagogickými metódami pomáhať dostať sa z ich nepriaznivej životnej situácie.

Verejnosť si však nevie predstaviť, čo znamená byť dieťa z chudobnej rodiny, aké to je medzi rovesníkmi, čo znamená byť matka chudobnej rodiny a čo všetko robí pre to, aby uživila svoje deti a ako sa im odborne dá pomôcť, aby to všetko zvládli spoločne s nami. Maťo (Martin Schulte, spolutvorca videí o Bekimovi) okom kamery zachytával dôležité okamihy takýchto rodín, pýtal sa na dôvody, prečo sa dostali do tohto stavu a takýto dokument by pomohol búrať predsudky verejnosti s tým, že každému sa to môže stať.

Tento projekt čiastkou 8 000 Eur PODPORILA


ĎAKUJEME !