Rok 2020

Aktuálne pod záštitou občianskeho združenia prebiehajú alebo prebiehali nasledujúce sociálne projekty:

NP BOKKÚ