NP BOKKÚ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zapojila 2 komunitné centra TENENET Jánovce (N2020011301) a TENENET Senec (N20200113002) do nového Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ), kde podporí mzdové výdavky zatiaľ 3 (v priebehu prvého polroka 2020 o 1 viac) odborných pracovníkov v každom KC.

Zmluva o spolupráci č. N20200113001 uzatvorená v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni bola dňa 14.01.2020 zverejnená Implementačnou agentúrou MPSVR SR v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobúda dňa 15.01.2020.
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4394343&l=sk

Zmluva o spolupráci č. N20200113002 uzatvorená v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni bola dňa 14.01.2020 zverejnená Implementačnou agentúrou MPSVR SR v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobúda dňa 15.01.2020.
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4394351&l=sk