Seniori deťom

Projekt „Seniori deťom“ sme realizovali s finančnou podporou fondu GSK v období od 1.1.2015 do 30.6.2015. Realizáciou sme chceli prispieť k zapojeniu seniorov z mesta Senec do programu vzdelávania s cieľom vyškoliť ich ako dobrovoľníkov pri poskytovaní pomoci deťom s poruchami učenia a správania.

Projektovým zámerom bolo rozšíriť rady dobrovoľníkov v meste Senec, prispieť k aktívnemu starnutiu seniorov a zefektívniť trávenie voľného času detí s poruchami učenia a správania. Prostredníctvom nášho projektu sme vytvárali priestor pre nadviazanie a udržiavanie sociálneho kontaktu nielen pre seniorov, ale aj pre deti, čím sme sa snažili prispieť k rozširovaniu praktických zručností detí a tým aj zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v budúcnosti. Poslaním projektu bolo prepojiť dve sociálne skupiny klientov ohrozených sociálnym vylúčením.

Pokúsili sme sa prepojiť dve sociálne skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, deti a seniorov. Snažili sme sa prispieť k efektívnemu tráveniu voľného času detí s poruchami učenia a správania sa a to prostredníctvom účasti na tvorivých dielňach. Prostredníctvom vytvoreného vzťahu s našimi dobrovoľníkmi – seniormi a ich vplyvu na deti, odovzdávaním svojich životných skúseností, nezištnej pomoci(napr. v procese učenia) a spoločnej kolektívnej činnosti prispievame aj k osobnostnému rastu detí, čím sa im do budúcnosti zvýšia šance pre uplatnenie sa na trhu práce.

Seniori vystupovali v projekte nielen ako nástroj pomoci pre deti, ale taktiež sme sa zamerali aj na vzdelávanie seniorov prostredníctvom sociálno-psychologických výcvikov a to s cieľom poskytnúť im nielen vzdelávanie, ale zamerať sa aj na aktivizáciu ich osobnostných a profesionálnych zručností na pomoc iným zraniteľným skupinám. Zároveň sme vzdelávaním a dobrovoľníckou činnosťou seniorov prispeli aj k ich aktívnemu starnutiu.

Za najväčší prínos tohto projektu považujeme vzájomnú „výpomoc“ dvoch sociálnych skupín ohrozených sociálnym vylúčením, kedy účasť seniorov na sociálno-psychologickom výcviku potrebnom pre dobrovoľnícku činnosť a samotné plánovanie a účasť na tvorivých dielňach podporovali aktívne starnutie, na druhej strane účasť detí s poruchami učenia a správania na tvorivých dielňach a nadviazanie kontaktu so seniormi malo pozitívny vplyv na zefektívnenie trávenia voľného času detí, získavanie praktických zručností od seniorov čo môže mať v budúcnosti vplyv napríklad aj na väčšiu uplatniteľnosť týchto detí na trhu práce.

Inovatívnosť

Do projektu sme sa snažili vniesť inovatívnosť a to prostredníctvom počítačových technológií, ktoré sme využili ako nástroj zisťovania angažovanosti a očakávaní (formou on-line dotazníka pred začatím spolupráce) ako aj nástroj hodnotenia (on-line dotazník po ukončení spolupráce). Seniorom sme sa snažili prácu na počítači priblížiť aj v rámci sociálno-psychologického výcviku, kde mali možnosť v rámci sebapoznávania vypracovať si viacero psychologických testov, ktoré sú voľne dostupné na internete. Inovatívnosť sme vniesli aj do hodnotenia samotného priebehu projektu a nadobudnutia nových zručností u seniorov a to prostredníctvom videonahrávky hodnotenia spokojnosti samotných seniorov, kedy potvrdili, že sa im podarilo nadobudnúť také počítačové zručnosti, ktorými predtým nedisponovali.

Merateľnosť

Úspech a naplnenie cieľa samotnej realizácie projektu sa nám podarilo zmerať prostredníctvom dvoch on-line dotazníkov. Pred začatím spolupráce sme zisťovali očakávania seniorov od spolupráce s našim združením. Na základe vyjadrenia seniorov sme tieto očakávania identifikovali ako pomoc deťom z menej podnetného prostredia a nadobudnutie nových zručností. Prostredníctvom hodnotiaceho on-line dotazníka sa nám podarilo odpozorovať nadobudnutie očakávaní a cieľov. Seniori vyjadrili svoju spokojnosť so spoluprácou a realizáciou projektu, identifikovali nadobudnuté zručnosti a to najmä v oblasti počítačových zručností.

Udržateľnosť

Silnou stránkou realizovaného projektu je najmä jeho udržateľnosť. Podarilo sa nám splniť stanovený cieľ a síce rozšíriť rady dobrovoľníkov zo skupiny seniorov v meste Senec na pomoc iným sociálnym skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením. Na základe vytvorenia vzťahu medzi skupinou seniorov a deťmi s poruchami učenia a správania sa seniori plne identifikovali a zhostili role dobrovoľníkov, a vyslovili nám svoju účasť na pomoc deťom aj v budúcnosti. Najbližšie plánujeme outdoorové aktivity pre deti počas letných prázdnin.


 

Vďaka získanej finančnej podpore Fondu GSK sa nám podarilo vytvoriť stabilnú a udržateľnú podpornú sieť dobrovoľníkov z radov seniorov v meste Senec a tým prispieť nielen k aktivizácií seniorov, ale aj k efektívnemu tráveniu voľného času detí s poruchami učenia a správania. Podarilo sa nám prepojiť tieto dve sociálne skupiny ohrozených sociálnym vylúčením k vzájomnej pomoci, podpore a obohateniu sa navzájom.

ĎAKUJEME !

Kontakt

Tenenet
 • TENENET o.z.
 • Lichnerova 41
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK58 7500 0000 0040 1801 8944 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.