Medzinárodná odborná konferencia

Medzinárodná konferencia sa konala 23.-24.11.2015 v Bratislave v hoteli RADISSON BLU CARLTON. Nižšie je pozvánka.


Radi by sme Vás pozvali na medzinárodnú konferenciu v rámci projektu „Chudoba a zamestnanie“, zameranú na HĽADANIE INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV K ZAMESTNANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM.

Pre viac informácií prosím kliknite na obrázok nižšie alebo na nasledujúci link – https://tenenet.sk/konferencia.

Invitation to Conferrence_S1Invitation to Conferrence_S1


Občianske združenie TENENET o.z. v spolupráci s viacerými významnými organizáciami na národnej i nadnárodnej úrovni EÚ

ĎAKUJE
všetkým za účasť na
MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCII

 
v rámci projektu „Good practice in supported services for people with disabilities in Norway and Slovakia inside the EU“ (Dobrá prax podporovaného zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v Nórsku a na Slovensku v rámci EÚ) zameranú na PRACOVNÁ A SOCIÁLNA INTEGRÁCIA MLADÝCH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM, ktorá sa konala

23.-24.11.2015 v HOTELI RADISSON BLU CARLTON v Bratislave


Tlačová správa
Program konferencie   a   Brožúra ku konferencii
(kliknite pre otvorenie a stiahnutie)

a pozostávala aj zo 4 súbežne prebiehajúcich workshopov – legislatíva, financovanie, výskum a médiá.
Jednotlivé témy boli zamerané na aktívne hľadanie opatrení a na aplikácie konkrétnych riešení do praxe nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ.

Aktivita bola podporená z grantov EHP a Nórska

Tešíme sa na ďalšie spoločné pracovné stretnutia!

[nggallery id=6]

Na stiahnutie – Deklarácia:

» Deklarácia pracovnej integrácie mládeže so zdravotným postihnutím (.pdf)

Na stiahnutie – materiály prezentované na konferencii:

» Darina Ondrušová- Inštitút pre výskum práce a rodiny (.pptx)
» Elena Kopcova, Nora Horváthová- TENENET o.z (.pptx)
» Katarína Čavojská- TENENET o.z. (.pptx)
» Zuzana Nigrovičová- TENENET o.z. (.pptx)
» IROP SR 2014 – 2020 – Sociálne služby- Gabriella Németh (.pptx)
» Mária Orgonášová – AOZPvSR (.pptx)
» Viera Záhorcová- SÚPZ (.ppt)
» Pál Csonka- Nadácia Nyolc Boldogság Alapítvány (.pptx)
» Franz Wolfmayr- EASPD (.pptx)
» Jim Crowe- Bratislava & EASPD Employment Declaration 24 November 2015 (.pptx)
» Knut Rune Saltnes- Nadácia SIGNO (.pptx)
 
» RTVS – Konferencia: Zamestnávanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím (rozhovor pre RTVS)

Ďalšie videá – Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR

» Nechcem, ale musim (1)
» Nechcem, ale musim (2)
» Nechcem, ale musim (3)
» Nechcem, ale musim (4)
» Nechcem, ale musim (5)
 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Nigrovičová
e-mail: konferencia@tenenet.sk
telefón: +421 902 367 315
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konferencie, nás neváhajte kontaktovať.