Občianske združenie

Poslaním občianskeho združenia je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou.

Naše poslanie

Od nášho vzniku v roku 2011 je naším poslaním poskytovať komplexnú pomoc a podporu deťom, rodinám a ľuďom v rôznych životných situáciách tak, aby ich dokázali prekonať a mohli žiť plnohodnotný život.

Poskytujeme psychologické poradenstvo a psychoterapiu, sociálne poradenstvo a špeciálno-pedagogické  poradenstvo, logopedickú starostlivosť a fyzioterapiu, včasnú intervenciu a poradenstvo pre ľudí vo/po výkone trestu a ich rodiny ako aj pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Naša koncepcia je unikátna, pretože spája sociálny, školský, zdravotnícky a justičný rezort s cieľom nastaviť kvalitné asistenčné programy pre našich klientov.

V každej zložitej životnej situácii, či už zapríčinenej finančnými problémami, stratou zamestnania, sociálnou izoláciou, poruchami učenia, zneužívaním, užívaním návykových látok alebo poruchami duševného zdravia,  sa rodina ocitá pod veľkým psychickým tlakom. Dlhodobý stres, strach, pocit beznádeje sa podpisujú na stave duševného zdravia. Práve starostlivosť o duševné zdravie klientov je spoločným menovateľom pri poskytovaní každej našej služby.

NÁŠ TÍM

Náš profesionálny ľudský kapitál je našou pýchou! 

Viac ako 120 našich špecializovaných konzultantov pomáha priamo v teréne, alebo ambulantne tisíckam detských a dospelých klientov v našich 19 pobočkách na západnom, strednom a východnom Slovensku.

NAŠA ČINNOSŤ

Sme expertmi sociálnej inklúzie a inovácie pre odbornú verejnosť zo sociálnej oblasti, školstva, zdravotníctva a spravodlivosti. Sme rovnocennými partnermi pre všetky sektory občianskej spoločnosti.

Realizujeme národné a medzinárodné projekty, ktoré rozvíjajú našu expertízu a pomáhajú nám skvalitňovať naše služby aj prostredníctvom inšpirácií zo zahraničia.

Pracujeme v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou –  Európskym sociálnym fondom, Európskou agentúrou sociálneho fondu, Európskym inštitútom sociálneho rozvoja, Nórskymi a Lichtenštajnskými fondami, Výskumnou agentúrou SR, Implementačnou agentúrou SR a i.

Sme súčasťou pracovných skupín k sociálnej problematike na rôznych ministerstvách, sme aktívnymi členmi strešných organizácií na Slovensku (Sociofórum, Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, Slovenská únia podporovaného zamestnávania) ako aj v zahraničí (EASPD).

Sme inovatívni, reagujeme na trendy v oblasti sociálnej ekonomiky, na digitálne trendy v sociálnej oblasti a podporujeme zvyšovanie kvality vzdelávania supervízorov a sociálnych poradcov s cieľom odborne posilňovať ľudské kapacity v sociálnej oblasti.

Na nečakanú výzvu spojenú s pomocou obetiam násilnej invázie Ruska na nášho suseda, Ukrajinu, sme zareagovali okamžite. Naše mobilné tímy po celom Slovensku pracujú v maximálnom nasadení, aby poskytli  obetiam vojny všestrannú pomoc. 

Viac než 93 500 odídencom sme poskytli poradenstvo, alebo informáciu o dostupných službách a tiež psychologické poradenstvo.  Zamestnali sme desiatky ukrajinských odídencov  s psychologickým, alebo pedagogickým vzdelaním, ktorí pomáhajú svojim krajanom zvládať útrapy spojené s dôsledkami vojny.

Našu pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine podporili nadnárodné organizácie UNICEF, WHO, UNHCR, Médecines Du Monde a tiež  BSK, TTSK, BBSK, Magistrát mesta Bratislavy.

Manažment organizácie - Tenenet o.z.

PhDr. Elena Kopcová, PhD.;

PhDr. Elena Kopcová, PhD.

Generálna riaditeľka
Štatutárna zástupkyňa
Nora Horváthová;

Nora Horváthová

Prevádzková riaditeľka
Štatutárna zástupkyňa
Ing. Martin Mňahončák, PhD.;

Ing. Martin Mňahončák, PhD.

Stratégia a rozvoj
Ing. Kvetoslava Dugasová;

Ing. Kvetoslava Dugasová

Financie a projektové riadenie
Mgr. Katarína Podracká;

Mgr. Katarína Podracká

Komunikácia a marketing
Ing. Lenka Iľanovská;

Ing. Lenka Iľanovská

Ľudské zdroje
PhDr. Jaroslava Benická;

PhDr. Jaroslava Benická

Programová riaditeľka
SCPP
Mgr. Nikoletta Luptáková;

Mgr. Nikoletta Luptáková

Programová riaditeľka
Sociálne služby
Mgr. Katarína Čavojská, PhD.;

Mgr. Katarína Čavojská, PhD.

Riaditeľka programu Veda, výskum a inovácie
Mgr. Bc. Alexandra Kvalová;

Mgr. Bc. Alexandra Kvalová

Programová riaditeľka Duševné zdravie
Mgr. Viliam Gyurke;

Mgr. Viliam Gyurke

Programový riaditeľ
Včasná intervencia
Marek Sušinka;

Marek Sušinka

Programový riaditeľ Sociálne služby
Ľuboš Sopoliga;

Ľuboš Sopoliga

Programový riaditeľ RCPU/SPPP Prešov/MRK
Anton Frič;

Anton Frič

Programový riaditeľ Humanitárna starostlivosť
Mgr. Svetlana Sandberg;

Mgr. Svetlana Sandberg

Programová riaditeľka
Eldis Socio, IncluDidActive, Wellnea projekty
Mgr. Petra Olšanská;

Mgr. Petra Olšanská

Programová riaditeľka
Násilie a väzenstvo
 • Centrála
 • Oravská 3083/4, 903 01 Senec

TENENET má pobočky po celom Slovensku

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.