Kontakt

PhDr. Elena Kopcová, PhD.
štatutárna zástupkyňa o.z.
Mobil: +421 907 154 601
ena@tenenet.sk

Nora Horváthova
Tel.: +421 905 934 384
nora@tenenet.sk

Pobočka:
Komunitné centrum Jánovce:

Jánovce – hlavná (kultúrny dom, vchod zboku)
925 22 Veľké Úľany
mobil: +421 948 201 141

Po-Ut: 8.00-10.00 a 14.00-18.00
Str-Pia: 8.00-16.00

Adresa a fakturačné údaje:

TENENET o.z.
Lichnerova 41
903 01 Senec

IČO: 42255015
DIČ: 2023343729
Č.ú.: 4018018944/7500
IBAN: SK5875000000004018018944

Registrované na MV SR
dňa 19.8.2011
VVS/1-900/90-380 68