Poradňa pre ľudí vo / po výkone trestu a ich rodiny

Vznikla v rámci našej organizácie v januári 2021. Nadväzujeme na spoluprácu organizácie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP), Bratislava, ktorá realizovala kompletnú postpenitenciárnu a penitenciárnu starostlivosť terénnou alebo ambulantnou formou do decembra 2020. V súčasnosti tieto služby poskytujeme v rámci našej organizácie ako jediné neštátne zariadenie na Slovensku.

Poradňa je určená

 • Poradenské centrum
  Rodinám ktorých člen je vo/po výkone trestu odňatia slobody alebo vo/po výkone iného trestu
 • Jednotlivcom ktorí sú podmienečne odsúdení (v rámci listovej korešpondencie) alebo podmienečne prepustení
 • Poradenské centrum
  Ľuďom vo výkone trestu

Rok 2022 bol pre nás významný v rámci našej Poradne pre ľudí vo/po výkone trestu a ich rodiny. Rozšírili sme naše služby v rámci ďalších krajov. V súčasnosti v poradni poskytujeme služby (sociálne a psychologické poradenstvo, program sociálneho výcviku) v Bratislavskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Zároveň nás kontaktujú klienti  z výkonu trestu aj z iných krajov kde nás žiadajú o pomoc. Veľmi významnou úlohou tejto poradne je listová korešpondencia, kedy sa na nás klienti obracajú s prosbou o pomoc pri hľadaní zamestania, ubytovania. Prostredníctvom týchto tém sa dostávame ku komplexnej pomoci pre klienta – práca s emóciami, zvládanie hnevu, rôzne druhy závislosti,sebarozvoj,sebapoznávanie ako aj úprava komunikácie s rodinou, pretože práve táto zohráva významnú úlohu v rámci podpory kientov vo výkone trestu ako aj po prepustení. 

Počas roka 2022 sme pôsobili v rámci skupinových aktivít v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, kde pôsobíme už od roku 2021. Pracujeme pravidelne na mesačnej báze s 2 skupinami v rôznych oddieloch. 

Áno niekto si povie, prečo pracujeme práve s odsúdenými, veď si svoj trest zaslúžia. Nepochybne, ak niekto spácha testný čin, je právoplatne odsúdený a teda si tento trest “odpykáva” v zmysle zákona. Ale na druhej strane, sú to ľudia s rôznymi životnými situáciami a príbehmi, ktoré ich v živote ovplyvnili. Práve z dôvodu minimalizovania recidívy je dôležitá práca s ľuďmi už počas výkonu trestu .Naše skupiny sú zamerané na sebapoznávania, zvládanie hnevu, plánovanie prvých dní po výstupe, kommunikácia s rodinou,spracovanie nálepky “trestanec“ a mnoho ďalších tém, ktoré sú vždy prispôsobené odsúdeným.

Naša práca môže byť realizovaná aj vďaka finančným dotáciam z Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu Centrum pre rodinu v kríze, ako aj dotáciou z ministerstva spravodlivosti – realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný  TENENET o.z.

Zároveň sme začali spoluprácu s výstupným oddielom v rámci projektu “Šanca na návrat” v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce ako aj v klasickom oddiely v rámci tohto výkonu, kde takisto pracujeme v rámci skupinových aktivít. 

Ďalším dôležitým bodom našej poradne je práca s klientom, ktorým je nariadený program sociálneho výcviku, alebo psychologické poradenstvo. Program sociálneho výcviku je alternatívnou formou trestu, zameraný na resocializáciu.

Celkovo sme v roku 2022 poskytli 710 poradenstiev pre 94 klientov.

Z celkového počtu klientov tvorí 79% mužov a 16% žien.

Klienti sa na nás obracali s materiálnou pomocou – hlavne klienti pri výstupe z výkonu trestu,s prosbou o pomoc pri hľadaní ubytovania, hľadaní práce, dlhodobo nepriaznivý zdravotnný stav. Zároveň v rámci psychologického a sociálneho poradenstva sme poskytovali poradenstvo v oblasti závislosti, zvládania náročnej situácií, úzkostné a depresívne stavy, partnerské a vzťahové problémy, ohrozenie sociálnym vylúčením, práca s hranicami, dysunkčné rodinné vzťahy, zvládanie rodičovských zručnosti. Uskutočňujeme aj rôzne výchovné programy nariadené súdom.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci