Ako sa objednať

Pred tým ako sa rozhodnete na nás obrátiť, je potrebné vo vašej Žiadosti o vyšetrenie stručne popísať hlavný problém, ťažkosti dieťaťa/klienta, na základe ktorých žiadate o vyšetrenie.

O odbornú pomoc môže požiadať 

 • Rodič/zákonný zástupca
 • Škola/školské zariadenie
 • Klient sám, ak je dospelý
 • Iná inštitúcia

Všetky potrebné informácie Vám podá v telefonickom alebo e mailovom kontakte naša RECEPCIA.

Objednať sa na prvé vyšetrenie je možné:

 1. Osobne na adrese – Oravská 4, Senec
 2. E-mailom – info@tenenet.sk 

Po dodaní potrebných dokumentov ako je 

 • Žiadosť zákonného zástupcu/klienta o odborné vyšetrenie
 • Čestné vyhlásenie
 • Informovaný súhlas

Vás pozveme na prvú návštevu (KONZULTÁCIU). Diagnostický rozhovor a snímanie anamnézy, s odborným zamestnancom, psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom. 

Prvá návšteva

Po dodaní potrebných dokumentov – ŽIADOSTI zákonného zástupcu/klienta o odborné vyšetrenie, ČESTNÉHO VYHLÁSENIA, INFORMOVANÉHO SÚHLASU,v rámci ktorého je rodič poučený o ochrane osobných údajov , a ďalších postupoch,

Vás pozveme na prvú návštevuKONZULTÁCIUDiagnostický rozhovor a snímanie anamnézy s odborným zamestnancom, psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom. 

V diagnostickom rozhovore/konzultácii 

 • je potrebné uviesť všetky dôležité skutočnosti súvisiace s ťažkosťami, problémom Vášho dieťaťa/klienta, 
 • je potrebné doložiť zdravotnú dokumentáciu, výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ťažkosťami dieťaťa/klienta,
 • školské zošity dieťaťa/klienta, žiacku knižku
 • korekčné pomôcky (napr. okuliare). 

V prípade, že dieťa už absolvovalo odborné vyšetrenie v inom zariadení (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické), bolo by vhodné priniesť kópiu správy z predmetného vyšetrenia.

Odborník navrhne rodičovi/zákonnému zástupcovi/klientovi ďalšie potrebné postupy

 • Psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú diagnostiku
 • Priamu činnosť/terapiu s dieťaťom
 • Poradenskú činnosť
 • Poradenskú činnosť pre rodiča/zákonných zástupcov
 • Rodičovi/zákonnému zástupcovi môže byť odporúčané iné špecializované zariadenie

Následne Vás objednáme na samotné odborné psychologické, špeciálno-pedagogické alebo logopedické vyšetrenie.

O výsledkoch vyšetrenia Vás bude informovať odborný zamestnanec po vyšetrení, v krátkej konzultácii. Následne Vám bude vystavená Správa z diagnostického vyšetrenia, o ktorej vyhotovení Vás budeme informovať.

Pri prevzatí správy, Vás náš odborný zamestnanec bude osobne informovať o ďalšom postupe a prípadnej pokračujúcej starostlivosti.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci