Duševné zdravie

V občianskom združení TENENET pristupujeme k problematike duševného zdravia komplexne. Riešenie výziev spojených so stavom duševného zdravia sa prejavuje vo všetkých aspektoch našej práce a vo všetkých pilieroch, v ktorých sme aktívni: tak v zdravotnom, ako i v školskom, sociálnom a justičnom pilieri.

Pre nás je úroveň duševného zdravia východzím bodom práce s každým klientom, pretože to ako sa klient cíti,čo a ako to prežíva, je základom pri riešení ktoréhokoľvek problému s ktorým za nami prichádza.

Len ten, kto je v duševnej rovnováhe, vie pristupovať ku svojim starostiam s nadhľadom a rozvahou a lepšie porozumie tomu ako ich treba riešiť. Na dosiahnutie potrebnej sily i vôle, ktoré si riešenia problémov vyžadujú, treba najrpv zvládnuť stav psychiky.

Pod pojmom duševné zdravie vnímame celkovú psychickú pohodu človeka vrátane stavu jeho emócií a prežívania,vedomostného stavu a jeho správanie.

Dobré duševné zdravie umožňuje človeku zvládať životné výzvy, udržiavať zdravé vzťahy a byť pre svoje okolie i spoločnosť prínosom. Často však duševné zdravie býva ovplyvnené rôznymi faktormi ako sú genetika, životné skúsenosti a, predovšetkým, vonkajšie okolnosti.

Zo spoločenského pohľadu je duševné zdravie je dôležitým aspektom, pretože ovplyvňuje život jednotlivcov, rodín a komunity. 

Spoločnosť má na duševné zdravie významný vplyv, a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle. 

Stav duševného zdravia jednotlivcov môže mať pre spoločnosť aj ekonomické dôsledky, pretože neliečená duševná choroba môže viesť k zníženiu produktivity, zvýšeným nákladom na zdravotnú starostlivosť, prípadne strate pracovného miesta a tým aj k strate možnosti uspokojovania základných životných potrieb.  

Pre prosperitu jednotlivcov i spoločnosti je nadmieru dôležité, aby spoločnosť uprednostňovala podporu duševného zdravia a zavádzala politiky a programy, ktoré zabezpečujú starostlivosť o duševné zdravie a prístup k liečbe. To zahŕňa aj zníženie stigmatizácie a diskriminácie spojenej s duševnými chorobami, cielenú osvetu – podporu vzdelávania a informovanosti o duševnom zdraví a zvýšenie financovania výskumu a liečby duševného zdravia.

Poruchy duševného zdravia sú stavy, ktoré ovplyvňujú myšlienky, pocity alebo správanie človeka, čo vedie zvyčajne k stavom narušenia každodenného života. Medzi poruchy duševného zdravia patria napríklad:

Duševné zdravie ovplyvňuje všetky aspekty nášho bytia.Tu je niekoľko príkladov toho, ako duševné zdravie ovplyvňuje rôzne oblasti nášho života: 

Pri riešení kríz je dôležité pracovať na budovaní odolných komunít a spoločností, ktoré dokážu krízam odolať a zotaviť sa z nich. Pritom je nevyhnutné  uprednostňovať potreby zraniteľných skupín obyvateľstva, investovanie do núdzovej reakcie a pripravenosti a presadzovanie politík, ktoré podporujú spravodlivý a trvalo udržateľný rozvoj. 

Duševné zdravie je kľúčovým faktorom celkovej kvality života. Dobré duševné zdravie nám umožňuje užívať si život, venovať sa svojim záujmom a komunikovať s ostatnými,tešiť sa. Naopak, problémy s duševným zdravím môžu viesť k pocitom izolácie, frustrácie,agresivite, alebo naopak k celkovej pasivite a nezáujmu.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci