Úvod

O združení

Poslaním združenia je prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží a ďalších aktivít pre členov svojho združenia a iných záujemcov.
Naše logo predstavuje synergickú harmonizáciu a názov Tenenet sme si vypožičali od Egyptskej bohyne mlieka, medu a piva.
Činnosť združenia je:

  • vykonávanie služieb zamestnanosti pre zdravotne postihnutých ľudí v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a v znení neskorších predpisov,
  • vykonávanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov,
  • vykonávanie sociálno-právnej ochrany detí v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov
  • podporovanie rozvoja vzdelávacích programov
  • spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi pri príprave vzdelávacích projektov
  • tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby svojich vzdelávacích programov
  • podpora poradenskej a metodickej činnosti v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • podpora študijných ciest a pracovných pobytov členov združenia
  • združovanie občanov v súlade s poslaním združenia

 

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ KC: TENENET o.z., so sídlom: Lichnerova 41, 903 01 Senec -KC Jánovce, Jánovce 29 (kultúrny dom), 925 22 pošta Veľké Úľany – Jánovce vyhlasuje výberové konanie

Informácie o výberovom konaní

 

klikni pre zväčšenie alebo stiahnutie v .pdf
 

Náš najnovší projekt

Občianske združenie podporili:


Komunitne centra

 

 

Ak sa Vám činnosť nášho združenia páči a myslíte si, že je užitočná,

kontaktujte a podporte nás aj vy !

TENENET o.z.
Lichnerova 41
903 01 Senec

č.účtu: 401 801 8944 / 7500
IBAN: SK58 7500 0000 0040 1801 8944

Ďakujeme !